Mine værktøjer

Forgasning - alfabetisk

1,000 operating hours with newly developed gasification facility

Arkiveret under
On the night up to the 14th of March, a newly developed gasification facility built by BioSynergi Proces reached the first 1,000 operating ours. The actual event took place in silence as the facility was continuing its unmanned operation.

FiB nr. 19-2007_03 - UK.pdf — PDF document, 25 kB (25822 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

1.000 driftstimer med nyudviklet forgasningsanlæg

Arkiveret under
Natten til den 14. marts rundede et nyudviklet forgasningsanlæg, opført af BioSynergi Proces, de første 1.000 driftstimer. Selve begivenheden fandt sted i stilhed, mens anlægget stod og snurrede i ubemandet drift.

FiB nr. 19-2007_03 - DK.pdf — PDF document, 25 kB (26623 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

25 år med forgasning – hvor langt er vi nået?

Arkiveret under
Et kommercielt gennembrud for termisk forgasning lader fortsat vente på sig. På trods af 25 års forskning og udvikling bliver der ikke bygget nye anlæg. Alligevel er der grund til at fortsætte arbejdet. Vi kan nemlig ikke undvære termisk forgasning i fremtidens bæredygtige energisystem.

FiB_54-2015_09.pdf — PDF document, 272 kB (279226 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

25 års forskning og udvikling i termisk forgasning

Arkiveret under
I år er det 25 år siden, de første forgasningsprojekter blev sat i værk i Danmark. Det kommercielle gennembrud lader stadig vente på sig, men på det tekniske plan er vi nået langt. Vi har teknologier, der kan håndtere selv de mest besværlige biomasser, og vi ved, hvordan anlæggene skal skrues sammen, så gassen kan bruges til motordrift.

FiB_43-2013_06.pdf — PDF document, 286 kB (293514 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

78 millioner til svensk forgasningscenter

Arkiveret under
Det svenske center for termisk forgasning (SFC) har for nylig fået tildelt 78 millioner kroner i støtte fra den svenske energistyrelse. Pengene skal bruges til forskning i tre forgasningsteknologier frem mod 2021.

Nyhedsbrev_65-2017_06.pdf — PDF document, 161 kB (165772 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

125 millioner til benzin fra træ

Arkiveret under ,
Danske Haldor Topsøe deltager i stort amerikansk forskningsprojekt, der skal konvertere træ til benzin.

FiB nr. 30-2009_09 - DK.pdf — PDF document, 68 kB (70357 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Affald kan give os gratis brændstof

Arkiveret under ,
Spildevandsslam kan omdannes til gas, og gas kan efterfølgende omdannes til biobrændstof. Det kræver hverken enzymer eller andre dyre hjælpesoffer, og da prisen for at modtage slam er på omkring 700 kroner/ton, kan det gå hen og blive en rigtig god forretning.

FiB nr. 28-2009_02 - DK.pdf — PDF document, 109 kB (112607 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Alverdens fluid bed-eksperter samlet i Skive

Arkiveret under
Skive Kommune og EUDP var i oktober vært for en workshop om omsætning af biomasse og affald i anlæg af fluid bed-typen. Eksperter fra 17 lande og 44 deltagere var mødt op på Hotel Strandtangen for at fremlægge og drøfte forskningsmæssige landvindinger og konkrete anlægsprojekter inden for teknologien, hvor varmt sand benyttes til at skabe en hurtig og effektiv omsætning af brændslet.

FiB_62-2017_10.pdf — PDF document, 239 kB (245149 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Besværlig biomasse skal forgasses

Arkiveret under
I takt med at efterspørgslen på biomasse stiger, er der kommet mere fokus på teknologier, der kan håndtere besværlige biobrændsler som halm, gyllefibre og andre restprodukter. En oplagt mulighed er forgasning – enten termisk eller biologisk, for det giver mulighed for at genanvende næringsstofferne, og gas kan anvendes til både el, varme og transportformål.

FiB_40-2012_02.pdf — PDF document, 67 kB (68859 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Billigere og bedre kedelanlæg

Arkiveret under ,
Ved at kombinere forgasning med forbrænding kan man slå flere fluer med ér smæk: Anlægget bliver billigere, udslippet af skadelige stoffer reduceres og effekten kan reguleres ned til omkring 10 procent, så man sparer udgifterne til en “sommerkedel”.

Nyhedsbrev_07-2010_01.pdf — PDF document, 61 kB (62552 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bioforgasning kan øge jordens frugtbarhed

Arkiveret under ,
Termisk forgasning af biomasse kan ikke blot give os grøn energi. Restproduktet fra forgasningen er velegnet til jordforbedring og kan øge udbyttet af biomasse. Det gælder ikke mindst for vinterhvede, viser forsøg på AU Askov Forsøgsstation.

Nyhedsbrev_59-2016_04.pdf — PDF document, 143 kB (146582 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

BioSynergi lukker og slukker

Arkiveret under
Mangel på tid og kapital har fået en af de mest dedikerede personer inden for forgasningsbranchen, Henrik Houmann Jakobsen, til at kaste håndklædet i ringen og lukke sit firma BioSynergi. 15 års udviklingsarbejde og 65 millioner kroner er formentlig tabt, og et mellemstort forgasningsanlæg i Hillerød er i al hast blevet pillet ned.

FiB_62-2017_08.pdf — PDF document, 431 kB (441527 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Carbon is just as important as energy

Arkiveret under , ,
The Danish eco-company Aarstiderne has recently inaugurated an advanced gasification plant with an appurtenant stirling engine that is not just going to produce electricity and heat. The aim is for half the fuel to be converted into coke, which Aarstiderne will use to improve the fertility of the soil.

FiB nr. 26-2008_04 - UK.pdf — PDF document, 60 kB (61815 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy foran stort europæisk gennembrud

Arkiveret under ,
Dall Energy har indgået en kontrakt om at levere en forgasserovn til det franske energi- selskab Dalkia. Selskabet står for driften af 440 større og mindre fjernvarmeværker i Frankrig, så det kan meget vel blive et gennembrud for den danske iværksættervirksomhed. Går det efter planen, vil Dall Energy komme til at levere 5-10 anlæg om året alene til Dalkias kunder.

FiB_65-2018_01.pdf — PDF document, 115 kB (118301 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk

Arkiveret under ,
Sidst i maj tog Sindal Varmeforsyning første spadestik til et miljøvenligt kraftvarmeanlæg, der kan fyre med såvel skovflis som have/parkaffald. Teknologien er baseret på Dall Energys prisbelønnede biomasseovn, der bliver koblet til et ORC-anlæg, hvor man bruger olie til at drive en elgenerator.

FiB_60-2017_06.pdf — PDF document, 97 kB (99977 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy ruster sig til fremtiden

Arkiveret under ,
Med nye investorer og støtte fra Vækstfonden skifter Dall Energy strategi fra kun at være rådgiver til også at være entreprenør. Fremover kan firmaet således tilbyde at levere miljøvenlige forgasserovne direkte til kunderne inklusive de nødvendige garantier.

Nyhedsbrev_67-68_2017_08.pdf — PDF document, 99 kB (101592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk forgasningteknologi kan blive et guldæg

Arkiveret under
Teknologi til termisk forgasning af biomasse er et af de vigtige redskaber til at føre visionen om et energisystem uden fossile brændsler ud i livet. Danske virksomheder ligger på verdensplan langt fremme med denne teknologi, og markedet for forgasningsteknologi er stort i både Danmark og i udlandet.

FiB_38-2011_02.pdf — PDF document, 257 kB (263692 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dansk opfinder af biomasseovn nomineret til EU-pris

Arkiveret under ,
Det Europæiske Patentkontor har nomineret Jens Dall Bentzen fra Dall Energy som årets opfinder i Europa. Han er indstillet til prisen for udviklingen af en såkaldt multibrændselsovn, hvor princippet er baseret på en kombination af forgasning og forbrænding. Det giver større fleksibilitet, lavere miljøudslip og en høj virkningsgrad.

FiB nr. 35-2010_10 - DK.pdf — PDF document, 44 kB (45765 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Den tjærefri forgasser – og den ultimative forgasser

Arkiveret under
Tjærefri forgasning er en dansk specialitet udviklet på Halmfortet på Danmarks Tekniske Universitet. Her har man også udført en række vellykkede forsøg med afgasning af halm og husdyrgødning, og nu vil forskerne gerne udvikle den ultimative forgasser – et anlæg, der groft sagt kan forgasse hvad som helst og bruges til hvad som helst.

FiB nr. 20-2007_03 - DK.pdf — PDF document, 58 kB (60203 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DONG dropper termisk forgasning

Arkiveret under
DONG pakker sin forgasningsteknologi væk, selvom teknikken fungerer upåklageligt og økonomien er god. Årsag: Ingen vil være med til at bygge fuldskalaanlæg, og det har ikke været muligt at finde en industriel partner, som vil markedsføre teknologien.

FiB_50-2014_01.pdf — PDF document, 254 kB (260185 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside