Mine værktøjer

Forgasning - kronologisk

Ny effektiv teknologi konverterer træ til biogas

Arkiveret under ,
Dansk Gasteknisk Center har opnået gode resultater i et laboratorieforsøg, hvor målet var at producere biogas af træ med forgasning som forbehandling. På et relativt lille anlæg har det været muligt at opnå en effektivitet tæt på 100 procent.

Nyhedsbrev_84-2019_01.pdf — PDF document, 62 kB (64268 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasserovn redder økonomien i nordjysk varmeværk

Arkiveret under ,
Midt i september indvier Sindal et nyt biomassebaseret kraftvarmeanlæg, og dermed kan forbrugerne ånde lettet op. Med det gamle naturgasfyrede værk havde de udsigt til en prisstigning på 3-4.000 kroner om året, men det bliver ikke aktuelt efter, at værket har investeret i et anlæg, der kan bruge både flis og haveaffald, og hvor elproduktionen kan afregnes til samme pris som fra et biogasanlæg.

FiB_65-2018_02.pdf — PDF document, 187 kB (191917 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy foran stort europæisk gennembrud

Arkiveret under ,
Dall Energy har indgået en kontrakt om at levere en forgasserovn til det franske energi- selskab Dalkia. Selskabet står for driften af 440 større og mindre fjernvarmeværker i Frankrig, så det kan meget vel blive et gennembrud for den danske iværksættervirksomhed. Går det efter planen, vil Dall Energy komme til at levere 5-10 anlæg om året alene til Dalkias kunder.

FiB_65-2018_01.pdf — PDF document, 115 kB (118301 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens forgasningsanlæg skal levere metangas

Arkiveret under
Dansk Gasteknisk Center tester for tiden et forgasningsanlæg, der på sigt skal kunne levere gas til naturgasnettet. Målet er, at man på den måde kan konvertere langt større mængder biomasse til grøn gas, end biogasanlæggene kan håndtere.

FiB_65-2018_03.pdf — PDF document, 164 kB (168143 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fjernvarmekedler kan blive fremtidens forgasningsanlæg

Arkiveret under
Svenske forskere ser store perspektiver i at konvertere eksisterende biokedler til forgas-ningsanlæg, så man både kan producere el, varme og transportbrændstof. Tidligere pro-blemer med tjæreholdig gas er ikke længere en stopklods for udbredelse af teknologien.

FiB_64-2018_06.pdf — PDF document, 191 kB (195697 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu er der over 1.000 forgasningsanlæg i Europa

Arkiveret under
Der er for alvor kommet gang i udbygningen med helt små forgasningsanlæg i Europa. Til gengæld går det mere trægt med at få udviklet de lidt større anlæg til fremstilling af flydende og gasformige transportbrændstoffer på trods af, at der er et stort behov for den type anlæg.

FiB_64-2018_05.pdf — PDF document, 142 kB (145882 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Fremtidens forgasningsanlæg skal være ti gange større end i dag

Arkiveret under
Teknikken fungerer, men forgasninsganlæg til produktion af transportbrændstof skal væ-re ti gange større end i dag, hvis produktionen skal være rentabel. Det konkluderer Cha-lmers Tekniske Universitet i den afsluttende rapport om det milliarddyre GoBiGas-anlæg i Gøteborg.

FiB_64-2018_04.pdf — PDF document, 112 kB (115153 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kan forgasningsanlæg blive konkurrencedygtige?

Arkiveret under
Termisk forgasning bliver af mange betragtet som en oplagt teknologi til fremstilling af grønt transportbrændstof. Med konstant faldende priser på grøn strøm og stigende ef-terspørgsel på biomasse kan forgasning imidlertid få svært ved at konkurrere med de såkaldte electrofuels, der kan produceres på basis af brint og CO2.

FiB_64-2018_03.pdf — PDF document, 197 kB (202173 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny strategi for termisk forgasning af biomasse

Arkiveret under
Et kommercielt gennembrud for termisk forgasning lader fortsat vente på sig. Nu forsø-ger Partnerskabet for Termisk Forgasning at sætte skub i udviklingen med en ny strate-gi, hvor man efterlyser flere penge til forskning og bedre rammevilkår, som kan tiltrække nye investorer.

FiB_64-2018_02.pdf — PDF document, 181 kB (186230 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Termisk og biologisk forgasning kan blive et fint makkerpar

Arkiveret under ,
I et biogasanlæg udnyttes cirka halvdelen af energiindholdet i biomassen, men hvis man kombinerer biologisk og termisk forgasning, kan man udnytte over 90 procent af energi-indholdet samtidig med, at man får et bedre gødningsprodukt.

FiB_64-2018_01.pdf — PDF document, 68 kB (69830 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Stinkende slam bliver til energi og gødning

Arkiveret under
DTU-startup udnytter slam fra fiskeopdræt og spildevand til at producere varme og næringsstoffer til markerne. Processen er baseret på pyrolyse, hvor energien fra spaltning af organiske forbindelser bruges til at tørre slammet.

Nyhedsbrev_73-2018_02.pdf — PDF document, 129 kB (132165 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Gøteborg Energi lukker og slukker for deres milliarddyre forgasningsanlæg

Arkiveret under
GoBiGas i Sverige, der har kostet knap 1,9 milliarder svenske kroner, bliver nu lukket. Anlægget, der skulle omdanne træflis til biogas, kom aldrig i stabil drift. Sidste år var driftsunderskuddet på godt 100 millioner svenske kroner, og det har fået ejeren af anlægget, Gøteborg Energi, til at lukke anlægget.

Nyhedsbrev_73-2018_01.pdf — PDF document, 130 kB (133744 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Alverdens fluid bed-eksperter samlet i Skive

Arkiveret under
Skive Kommune og EUDP var i oktober vært for en workshop om omsætning af biomasse og affald i anlæg af fluid bed-typen. Eksperter fra 17 lande og 44 deltagere var mødt op på Hotel Strandtangen for at fremlægge og drøfte forskningsmæssige landvindinger og konkrete anlægsprojekter inden for teknologien, hvor varmt sand benyttes til at skabe en hurtig og effektiv omsætning af brændslet.

FiB_62-2017_10.pdf — PDF document, 239 kB (245149 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

BioSynergi lukker og slukker

Arkiveret under
Mangel på tid og kapital har fået en af de mest dedikerede personer inden for forgasningsbranchen, Henrik Houmann Jakobsen, til at kaste håndklædet i ringen og lukke sit firma BioSynergi. 15 års udviklingsarbejde og 65 millioner kroner er formentlig tabt, og et mellemstort forgasningsanlæg i Hillerød er i al hast blevet pillet ned.

FiB_62-2017_08.pdf — PDF document, 431 kB (441527 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Termisk forgasning i et presset marked

Arkiveret under
Termisk forgasning er en vigtig brik i fremtidens fossilfrie energisystem, men trods mere end 25 års forskning og udvikling har Danmark kun to anlæg i stabil drift. Måske burde vi rette blikket mod Tyskland, hvor man har formået at få 800 anlæg i drift på relativt få år.

FiB_61-2017_07.pdf — PDF document, 213 kB (218436 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy ruster sig til fremtiden

Arkiveret under ,
Med nye investorer og støtte fra Vækstfonden skifter Dall Energy strategi fra kun at være rådgiver til også at være entreprenør. Fremover kan firmaet således tilbyde at levere miljøvenlige forgasserovne direkte til kunderne inklusive de nødvendige garantier.

Nyhedsbrev_67-68_2017_08.pdf — PDF document, 99 kB (101592 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forgasning og forbrænding giver energi, gødning og et bedre miljø

Arkiveret under ,
I dag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet blev behandlet i en termisk proces som pyrolyse, forgasning eller forbrænding, kunne vi få grøn energi, miljørigtig gødning og samtidig reducere mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer markant.

FiB_60-2017_07.pdf — PDF document, 189 kB (194013 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Dall Energy leverer forgasserovn til nordjysk kraftvarmeværk

Arkiveret under ,
Sidst i maj tog Sindal Varmeforsyning første spadestik til et miljøvenligt kraftvarmeanlæg, der kan fyre med såvel skovflis som have/parkaffald. Teknologien er baseret på Dall Energys prisbelønnede biomasseovn, der bliver koblet til et ORC-anlæg, hvor man bruger olie til at drive en elgenerator.

FiB_60-2017_06.pdf — PDF document, 97 kB (99977 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

78 millioner til svensk forgasningscenter

Arkiveret under
Det svenske center for termisk forgasning (SFC) har for nylig fået tildelt 78 millioner kroner i støtte fra den svenske energistyrelse. Pengene skal bruges til forskning i tre forgasningsteknologier frem mod 2021.

Nyhedsbrev_65-2017_06.pdf — PDF document, 161 kB (165772 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Termisk forgasning får hård konkurrence fra biogas og naturgas

Arkiveret under
Ny rapport fra EA Energianalyse levner ikke meget plads til termisk forgasning i energisystemet. Der skal ske markante prisstigninger på naturgas og CO2-kvoter, før det bliver samfundsøkonomisk attraktivt at producere gas ud fra træ. Regnestykket ser noget bedre ud, når der produceres gas ud fra affald, og når gassen bruges til fremstilling af flydende brændstof.

FiB_59-2017_02.pdf — PDF document, 143 kB (146600 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside