Mine værktøjer

Mikrokraftvarme - alfabetisk

3.000 nye mikrokraftvarmeanlæg i 2018

Arkiveret under
På europæisk plan er der et årligt marked for udskiftning af kedelanlæg på mere end 100 milliarder kroner. Danske producenter af mikrokraftvarme satser på at kunne dække ti procent af det marked, men det vil kræve offentlig støtte til 3.000 nye anlæg over en fireårig periode.

FiB_51-2015_09.pdf — PDF document, 94 kB (96491 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

200.000 driftstimer med mikrokraftvarme

Arkiveret under
Ti års udviklingsarbejde og 200.000 driftstimer med danske mikrokraftvarmeanlæg har vist, at anlæggene er ved at være klar til markedet. Klimagevinsten er betydelig og anlæggene kan være med til at skabe balance i elnettet. Priserne er reduceret markant, men har endnu ikke nået et niveau, hvor teknologien kan konkurrere med traditionelle varmeanlæg.

FiB_51-2015_08.pdf — PDF document, 141 kB (145022 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Danmarks første brintby er blevet voksen

Arkiveret under ,
Børnesygdommene i Danmarks første brintby på Lolland er ved at være udryddet. Tredje generation af de miljøvenlige mikrokraftvarmeanlæg er langt mere stabile, fylder kun halvt så meget og koster kun en fjerdedel af førstegenerationsanlæggene.

FiB_42-2012_09.pdf — PDF document, 202 kB (207465 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

DTU skal lede et stort EU-projekt om mikrokraftvarme

Arkiveret under
De to første af i alt 1.000 mikrokraftvarmeanlæg til private husstande blev for nylig installeret i de tyske byer Homburg og München. De er del af stort danskledet EU-demonstrationsprojekt, som DTU er tovholder for.

Nyhedsbrev_37-2013_02.pdf — PDF document, 110 kB (112977 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EU tester 1.000 mikrokraftvarmeanlæg

Arkiveret under
De første 100 anlæg er allerede installeret i det ambitiøse Enefield-projekt, og til efteråret forventer man, at omkring 600 anlæg vil være i drift hos almindelige forbrugere i tolv europæiske land. Halvdelen af anlæggene er baseret på SOFC- brændselsceller, der kan producere el med virkningsgrader på omkring 60 procent.

FiB_51-2015_10.pdf — PDF document, 113 kB (115728 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Klar til mikrokraftvarme med naturgas

Arkiveret under
De første naturgasbaserede danske brændselscelleanlæg er nu installeret i Varde, og i løbet af januar 2012 vil yderligere 20 mikrokraftvarmeanlæg være sat i drift hos private kunder i Varde kommune. Senere følger yderligere 20 anlæg i Sønderborg.

FiB_38-2011_05.pdf — PDF document, 165 kB (169777 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mikrokraftvarme er succes - nu skal prisen ned

Efter mere end ti års forskning er projektet Dansk Mikrokraftvarme ved at være nået til vejs ende. Teknologien fungerer, og brugerne er glade for anlæggene. Nu gælder det om at få prisen ned, så anlæggene kan blive tilgængelige for en bredere kreds af brugere.

FiB_44-2013_02.pdf — PDF document, 152 kB (155801 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mikrokraftvarme på vej ud til de europæiske forbrugere

2.600 europæiske husstande får i de kommende år installeret mikrokraftvarmeanlæg. Det sker som et led i EU-projektet PACE, hvor DTU er tovholder. Hver producent skal levere mindst 500 anlæg, og målet er få reduceret produktionsomkosningerne med 30 procent.

FiB_59-2017_09.pdf — PDF document, 75 kB (77254 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mikrokraftvarme – i og uden for Danmark

Arkiveret under
På globalt plan bliver der solgt mellem 55.000 og 70.000 mikrokraftvarmeanlæg om året, men p.t. er der ingen anlæg i Danmark. Den største barriere for udbredelse af teknologien er økonomien, blandt andet fordi man normalt ikke får betaling for at levere el til nettet.

FiB_53-2015_11.pdf — PDF document, 195 kB (200004 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mikrokraftvarme – nu også til biogas

Arkiveret under ,
Dantherm Power er nået et skridt videre i deres bestræbelser på at levere miljøvenlige mikrokraftvarmeanlæg til danskere. Selskabet tester for tiden 20 naturgasdrevne anlæg i Sydjylland, og som noget nyt har man også haft anlæg til at køre på opgraderet biogas.

FiB_41-2012_10.pdf — PDF document, 153 kB (157287 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu er brændselscelleanlæg klar til boliger og virksomheder

Arkiveret under
Et demonstrationsprogram med 1.000 europæiske mikrokraftvarmeanlæg viser, at tiden med børnesygdomme er et overstået kapitel. Anlæggene har en driftssikkerhed på 96-99 procent, og de fejl, der opstår, har sjældent noget med brændselscellen at gøre.

Nyhedsbrev_69-2017_03.pdf — PDF document, 60 kB (61771 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside