Mine værktøjer

Møder/seminarer - alfabetisk

Dansk algekonference: Nøglen til succes kræver et bredt perspektiv

Arkiveret under ,
Energiproduktion skal gå hånd i hånd med produktion af fødevarer, foder og miljøtjenester, hvis algedyrkning skal blive en succes. Det var en af konklusionerne på en konference, som AlgeCenter Danmark afholdt den 12.-13. oktober i Grenaa.

Nyhedsbrev_21-2011_02.pdf — PDF document, 202 kB (207803 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EnergiForsk 2013

Kom og hør hvordan du søger støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye energiteknologier og grønne løsninger. Det foregår torsdag den 20. juni 2013 i Ingeniørhuset

Nyhedsbrev_33-2013_07.pdf — PDF document, 74 kB (76670 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EnergiForsk2012 og Info2012 - Innovationskapacitet og grøn omstilling

Kom og hør hvordan du søger om støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye teknologier og grønne løsninger. Mød andre potentielle ansøgere, skab netværk og besøg energiforskningsprogrammernes infostande. Den årlige energiforskningskonference og informationsdag fokuserer på grøn omstilling og innovationskapacitet. Er innovationsviljen og -kompetencen i virksomheder og forskningsinstitutioner stor nok til at omstille energisektoren og skabe nye eksporteventyr? Henrik Dam, fra DG Research & Innovation i Europakommissionen, fortæller om visionerne for det kommende Horizon2020-program og samspillet med dansk energiforskning.

Nyhedsbrev_26-2012_05.pdf — PDF document, 36 kB (37580 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Europæisk biomassekonference i Bella Center

Arkiveret under
Bella Center bliver i 2013 hjemsted for den 21. europæiske biomassekonference, der afholdes i dagene 3. – 7. juni. Deadline for indsendelse af “abstracts” er den 21. januar 2013.

Nyhedsbrev_30-2012_05.pdf — PDF document, 67 kB (69560 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Konference om makroalger - fra forskning til industri

Arkiveret under
AlgeCenter Danmark er vært for den første af flere årligt tilbagevendende konferencer om forskning, dyrkning og anvendelse af makroalger. Intensionen med konferencerne er at klæde danske aktører inden for områderne dyrkning og forarbejdning af makroalger på med den nyeste viden nationalt og internationalt.

Nyhedsbrev_20-2011_05.pdf — PDF document, 28 kB (29387 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Restbiomasse til biogas

Arkiveret under ,
Halm, enggræs og andre typer restbiomasse skal frem mod 2020 indfases i biogasproduktionen i Danmark. Det kræver anvendelse af ny teknologi. På seminaret vil forskellige teknologileverandører fortælle om deres løsninger på udfordringen. Fokus på seminaret er teknologi, som er på markedet i dag, eller som er tæt på markedsintroduktion.

Nyhedsbrev_33-2013_02.pdf — PDF document, 45 kB (46556 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Seminar om forgasningsgas

Arkiveret under ,
DI Bioenergi afholder den 20. december 2011 et seminar om forgasningsgas – fremtidens garant for balance i energisystemet.

Nyhedsbrev_22-2011_05.pdf — PDF document, 52 kB (53738 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Seminar om robust og bæredygtig bioenergi

Arkiveret under
De grønne teknologier skal være bæredygtige, så kommende generationers muligheder for anvendelse af bioenergi ikke begrænses, og de teknologiske løsninger skal være robuste i forhold til forsyningssikkerhed, omkostninger og energiøkonomi. På seminaret vil forfattere til artikler i publikationen Robust og Bæredygtig Bioenergi præsentere visioner og resultater af deres forskning.

Nyhedsbrev_30-2012_03.pdf — PDF document, 62 kB (63861 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Skab større netværk med speeddating

Arkiveret under
Speeddating inden for bioenergi er et nyt koncept, der på en hurtig og effektiv måde skal bringe virksomheder og projektpartnere sammen. Fænomenet er kendt inden for blandt andet vind-, olie- og gassektorerne, hvor det har været anvendt med stor succes.

Nyhedsbrev_29-2012_05.pdf — PDF document, 147 kB (151060 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Temadag om VE-gasser og gasnettet

Arkiveret under
På temadagen fokuseres på VE-gasserne og hvordan de kan medvirke til realisering af regeringens målsætning om uafhængighed af fossile brændsler. VE-gasser er produceret af enten biomasse eller vindmøllestrøm via elektrolyse.

Nyhedsbrev_19-2011_06.pdf — PDF document, 27 kB (28416 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Workshop om brint til transport

Arkiveret under ,
Torsdag den 1. december 2011 afholder Risø DTU en workshop om brint til transport i samarbejde med Hydrogen Link og Partnerskabet for brint og brændselsceller.

Nyhedsbrev_22-2011_08.pdf — PDF document, 90 kB (92651 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside