Mine værktøjer

Power-to-X - alfabetisk

Anlæg til grøn ammoniak på vej til GreenLab Skive

Arkiveret under
Siemens Gamesa og Energifonden Skive har indgået en samarbejdsaftale om at undersøge mulighederne for at bruge grøn ammoniak til lagring af overskudsstrøm fra vindmøller. Målet er etablering af et pilotanlæg i GreenLab Skive.

FiB_65-2018_07.pdf — PDF document, 188 kB (193516 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bakterier kan lave brint og kuldioxid om til metangas

Arkiveret under ,
En lille encellet mikroorganisme, der lever af kuldioxid og brint, kan blive en billig og effektiv metode til opgradering af biogas. Teknikken, der er støttet af Energinet.dk, bliver nu testet i større skala hos Biofos, der renser spildevand for 15 kommuner i Storkøbenhavn.

FiB_57-2016_05.pdf — PDF document, 288 kB (295299 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Bakterier kan omdanne 80 procent af energien i el til gas og varme

Arkiveret under ,
På Renseanlæg Avedøre har man siden sommeren 2016 produceret metangas ved hjælp af såkaldte archaea-bakterier, der spiser brint og kuldioxid. Gaskvaliteten er endnu ikke på højde med naturgas, men inden for de nærmeste måneder forventer folkene bag anlægget, at gassen kan sende ud i naturgasnettet.

FiB_60-2017_04.pdf — PDF document, 161 kB (165061 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Billig vandkraft kan bane vejen for elektrofuels i Grønland

Arkiveret under
Rambøllfonden finansierer en ny undersøgelse, der skal være med til at afklare, om det kan blive attraktivt at producere elektrofuels i Grønland. Landet har store uudnyttede vandkraftressourcer og et stor behov for grønne brændstoffer, der kan erstatte fossil diesel i fjerntliggende egne af landet.

Nyhedsbrev_91-2020_04.pdf — PDF document, 128 kB (131500 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas indtager en nøglerolle i udvikling af Power-to-X-projekter

Arkiveret under ,
En oversigt over såkaldte P2X- projekter viser, at biogas spiller en nøglerolle, når det handler om at konvertere el til flydende og gasformige brændsler. 16 ud af 18 projekter bruger således en kombination af brint, vand og CO2 fra biogas som input.

Nyhedsbrev_87-2019_02.pdf — PDF document, 172 kB (176841 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint kan reducere behovet for biomasse – men brint gør det ikke alene

Arkiveret under ,
Vi kommer til at bruge masser af brint i fremtidens energisystem, men hovedparten skal kobles sammen med kulstof, så vi kan øge mængden af metangas og flydende brændstof, og på den måde mindske presset på biomasseressourcerne.

FiB_63-2018_05.pdf — PDF document, 205 kB (210030 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Brint og CO2 bliver til diesel

Arkiveret under
Det vakte betydelig opsigt da Audi for godt et år siden indviede et pilotanlæg, der kan lave brint og CO2 om til syntetisk diesel. Nu vil en norsk iværksættervirksomhed bygge et fuldskalaanlæg i hjemlandet, hvor man har CO2 og billigt el til rådighed.

FiB_56-2016_06.pdf — PDF document, 215 kB (221043 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Electrofuels kan blive fremtidens diesel og flybrændstof

Arkiveret under
Det er en kæmpe udfordring, at få gjort transportsektoren CO2-neutral. Biobrændstoffer gør det ikke alene, men med den rette kombination af el og biomasse kan transportsektoren blive energieffektiv, klimavenlig og fri for fossile brændstoffer.

FiB_56-2016_01.pdf — PDF document, 230 kB (235907 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elektrofuels: Start med CO2 fra biogas

Arkiveret under
Med elektrofuels kan vi bogstaveligt talt få vindmøllestrøm ned i tanken på lastbiler, busser og de mange fly, som belaster klimaregnskabet. Produktion af metangas ud fra brint og CO2-indholdet i biogas ligger lige for, mens fremstilling af flybrændstof ligger lidt længere ude i fremtiden.

FiB_66-2018_04.pdf — PDF document, 131 kB (134905 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Elektrofuels: Teknologien virker – men det er dyrt

Arkiveret under
Det er en kæmpe udfordring at få gjort transportsektoren klimavenlig, men det kan lade sig gøre. Hvis vi suger CO2 ud af atmosfæren, kan vi med grøn brint producere elektrofuels, som kan bruges i den tunge del af transportsektoren. Teknologien virker, men det er en dyr løsning.

FiB_66-2018_03.pdf — PDF document, 125 kB (128532 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energinet: Vi får brug for Power to X

Arkiveret under
Ny analyse fra Energinet viser, at Power to X (PtX) er oplagt til at skabe CO2-reduktioner både før og efter 2030. Det kan være med til at opfylde 70 procent reduktionsmålet i 2030, og det vil være nødvendigt med en kraftig opskalering af PtX, hvis Danmark skal etablere den første energiø i 2030.

Nyhedsbrev_92-2020_02.pdf — PDF document, 84 kB (86541 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EU-projekt skal udvikle effektiv elektrolyse til lagring af vindmøllestrøm

Arkiveret under ,
Et nyt europæisk forskningsprojekt koordineret af DTU Energi vil udvikle effektive elektrolyseteknologier, der kan omdanne overskydende elektricitet fra vedvarende energikilder til metan, som kan lagres i naturgasnettet.

Nyhedsbrev_59-2016_06.pdf — PDF document, 110 kB (113500 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP bevilger millioner til udvikling af elektrofuels

Arkiveret under ,
Tre nye projekter inden for elektrofuels har hver fået omkring 16 millioner kroner i støtte fra EUDP til at bringe teknologien et skridt nærmere kommercialisering. Projekterne skal demonstrere, hvordan man konverterer grøn strøm til henholdsvis metangas, ammoniak og metanol.

Nyhedsbrev_78-2019_02.pdf — PDF document, 141 kB (144490 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP sætter skub i udviklingen af grøn brint og metanol

EUDP har i sidste uddelingsrunde for 2019 valgt at støtte 53 nye projekter med i alt 291 millioner kroner. 53 millioner kroner går til biomasse og 44 millioner til brint og brændselsceller. Blandt de større projekter er et 2 MW elektrolyseanlæg med tilhørende brintlager ved Ørstedværket, og et anlæg der skal konvertere biogas til metanol.

Nyhedsbrev_89-2020_03.pdf — PDF document, 177 kB (181893 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forsyningsskib skal sejle på grøn ammoniak

Arkiveret under
Norsk forsyningsskib skal have installeret brændselsceller, så det kan sejle på grøn ammoniak. Som supplement vil der blive anvendt flydende naturgas (LNG), og derudover vil skibet blive udstyret med et kraftigt batteri.

Nyhedsbrev_90-2020_05.pdf — PDF document, 105 kB (108118 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol kan booste biogasanlæggenes økonomi

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene vil kunne forbedre deres økonomi markant ved at producere grøn metanol i stedet for bionaturgas. Det vurderer Haldor Topsøe, som nu vil teste teknologien i et demonstrationsanlæg ved AU Foulum.

Nyhedsbrev_85-2019_01.pdf — PDF document, 91 kB (93235 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol kan give biogasbranchen et løft

Arkiveret under
Haldor Topsøe er langt fremme med udvikling af ny teknologi, hvor man konverterer metan- og CO2-indholdet i biogas til grøn metanol. Processen, der er eldrevet, kan på vægtbasis give 2,5 gange så stort et udbytte, som den traditionelle proces hvor naturgas konverteres til metanol.

Nyhedsbrev_90-2020_01.pdf — PDF document, 96 kB (98464 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I 2025 kan vi producere grønt flybrændstof

Arkiveret under
Vi har alle de “byggeklodser” der skal til, for at etablere en produktion af bæredygtige flybrændstoffer, baseret på brint og en CO2-kilde. Det viser en rapport, som Syddansk Universitet har udarbejdet i samarbejde med NIRAS og Nordic Initiative for Sustainable Aviation (Nisa).

Nyhedsbrev_87-2019_03.pdf — PDF document, 164 kB (168150 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Katalysator omdanner CO2 til ethanol

Arkiveret under
Ved hjælp af en nyudviklet katalysator kan kuldioxid og vindmøllestrøm omdannes direkte til ethanol. Til forskel fra brændselsceller er det ikke nødvendigt at bruge dyre ædelmetaller, og meget tyder på, at processen kan skaleres op til industriel skala.

Nyhedsbrev_62-2016_02.pdf — PDF document, 115 kB (118627 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Kompakt containeranlæg konverterer CO2 og brint til flydende brændstof

Arkiveret under
Det er ikke nødvendigt at bruge biomasse for at kunne fremstille et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel. CO2-indholdet i atmosfæren vil, sammen med brint fra vedvarende energianlæg, kunne konverteres til både flydende og gasformige brændsler.

FiB_58-2016_07.pdf — PDF document, 122 kB (125912 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside