Mine værktøjer

Power-to-X - kronologisk

Svenske Liquid Wind vil bygge seks anlæg til fremstilling af grøn metanol

Arkiveret under ,
Den svenske virksomhed Liquid Wind har sikret sig én milliard svenske kroner til et anlæg, der skal producere 45.000 tons grøn metanol om året. Målet er at få opført seks metanolanlæg inden 2030.

Nyhedsbrev_93-2020_02.pdf — PDF document, 110 kB (112709 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Lovende forsøg med ammoniak til skibsmotorer

Arkiveret under
Den finske teknologikoncern Wärtsilä, der blandt andet producerer skibsmotorer, er i fuld gang med at teste ammoniak som et klimavenligt brændstof til selskabets motorer.

Nyhedsbrev_92-2020_04.pdf — PDF document, 124 kB (127461 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Energinet: Vi får brug for Power to X

Arkiveret under
Ny analyse fra Energinet viser, at Power to X (PtX) er oplagt til at skabe CO2-reduktioner både før og efter 2030. Det kan være med til at opfylde 70 procent reduktionsmålet i 2030, og det vil være nødvendigt med en kraftig opskalering af PtX, hvis Danmark skal etablere den første energiø i 2030.

Nyhedsbrev_92-2020_02.pdf — PDF document, 84 kB (86541 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nyt konsortium vil bygge seks PtX-anlæg i Skandinavien

Arkiveret under
Et nyt stærkt konsortium under ledelse af svenske Liquid Wind vil bygge PtX-anlæg i Skandinavien til fremstilling af grøn metanol. Det første anlæg skal opføres i Sverige, og målet er at etablere seks anlæg inden 2030.

Nyhedsbrev_92-2020_01.pdf — PDF document, 147 kB (150727 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Power-to-X: Kommer det og hvornår?

Arkiveret under
Der har været talt og skrevet meget om Power-to-X. Mange betragter det som en helt uundværlig teknologi, hvis vi skal have balance i energisystemet og reducere klimabelastningen fra transportsektoren. Andre er mere skeptiske og Klimarådets seneste rapport levner ikke meget plads til de grønne brændstoffer, produceret på basis af brint og CO2.

Nyhedsbrev_91-2020_02.pdf — PDF document, 222 kB (227948 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Billig vandkraft kan bane vejen for elektrofuels i Grønland

Arkiveret under
Rambøllfonden finansierer en ny undersøgelse, der skal være med til at afklare, om det kan blive attraktivt at producere elektrofuels i Grønland. Landet har store uudnyttede vandkraftressourcer og et stor behov for grønne brændstoffer, der kan erstatte fossil diesel i fjerntliggende egne af landet.

Nyhedsbrev_91-2020_04.pdf — PDF document, 128 kB (131500 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Forsyningsskib skal sejle på grøn ammoniak

Arkiveret under
Norsk forsyningsskib skal have installeret brændselsceller, så det kan sejle på grøn ammoniak. Som supplement vil der blive anvendt flydende naturgas (LNG), og derudover vil skibet blive udstyret med et kraftigt batteri.

Nyhedsbrev_90-2020_05.pdf — PDF document, 105 kB (108118 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Uden P2X går det ikke

Arkiveret under
I de kommende år vil en større og større del af energiforbruget bliver erstattet med grøn strøm, men selv i de mest optimistiske scenarier kan el ikke dække mere end 60-70 procent af Danmarks energiforbrug. Vi har således brug for teknologier, der kan konvertere el til andre energiformer, og det har fået Energinet til at udarbejde en handlingsplan for P2X.

Nyhedsbrev_90-2020_02.pdf — PDF document, 170 kB (174081 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol kan give biogasbranchen et løft

Arkiveret under
Haldor Topsøe er langt fremme med udvikling af ny teknologi, hvor man konverterer metan- og CO2-indholdet i biogas til grøn metanol. Processen, der er eldrevet, kan på vægtbasis give 2,5 gange så stort et udbytte, som den traditionelle proces hvor naturgas konverteres til metanol.

Nyhedsbrev_90-2020_01.pdf — PDF document, 96 kB (98464 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP sætter skub i udviklingen af grøn brint og metanol

EUDP har i sidste uddelingsrunde for 2019 valgt at støtte 53 nye projekter med i alt 291 millioner kroner. 53 millioner kroner går til biomasse og 44 millioner til brint og brændselsceller. Blandt de større projekter er et 2 MW elektrolyseanlæg med tilhørende brintlager ved Ørstedværket, og et anlæg der skal konvertere biogas til metanol.

Nyhedsbrev_89-2020_03.pdf — PDF document, 177 kB (181893 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Shell med i hollandsk fabrik til grønt flybrændstof

Arkiveret under
Shell går nu med i et storstilet projekt i Holland, hvor firmaet SkyNRG opfører en fabrik til fremstilling af grønt flybrændstof. Fabrikken skal være klar til idriftsættelse i 2022 og kunne levere 100.000 tons bæredygtigt flybrændstof om året.

Nyhedsbrev_88-2019_04.pdf — PDF document, 121 kB (124059 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

I 2025 kan vi producere grønt flybrændstof

Arkiveret under
Vi har alle de “byggeklodser” der skal til, for at etablere en produktion af bæredygtige flybrændstoffer, baseret på brint og en CO2-kilde. Det viser en rapport, som Syddansk Universitet har udarbejdet i samarbejde med NIRAS og Nordic Initiative for Sustainable Aviation (Nisa).

Nyhedsbrev_87-2019_03.pdf — PDF document, 164 kB (168150 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Biogas indtager en nøglerolle i udvikling af Power-to-X-projekter

Arkiveret under ,
En oversigt over såkaldte P2X- projekter viser, at biogas spiller en nøglerolle, når det handler om at konvertere el til flydende og gasformige brændsler. 16 ud af 18 projekter bruger således en kombination af brint, vand og CO2 fra biogas som input.

Nyhedsbrev_87-2019_02.pdf — PDF document, 172 kB (176841 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Mærsk peger på tre bæredygtige brændstoffer til afløsning for tung fuelolie

Arkiveret under ,
Mærsk vil have et CO2-neutralt skib i drift i 2030 og være helt CO2-neutral i 2050. Rederiet peger på tre brændstoffer, der kan træde i stedet for tung fuelolie. Det er alkohol, biometan og ammoniak.

Nyhedsbrev_87-2019_01.pdf — PDF document, 143 kB (146665 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Ny effektiv metode kan omdanne CO2 til grønne transportbrændstoffer

Arkiveret under
Et forskerteam fra DTU og Stanford University har demonstreret en ny praktisk metode til, hvordan man på en effektiv måde kan omdanne kuldioxid til “byggesten” for bæredygtige, flydende brændstoffer til transport.

Nyhedsbrev_86-2019_03.pdf — PDF document, 94 kB (96601 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nu leverer power-to-gas-anlæg i København biometan til naturgasnettet

Arkiveret under
Efter en årelang testfase har metangassen fra et såkaldt power-to-gas-anlæg (P2G) hos Biofos i København en kvalitet, så den kan distribueres via naturgasnettet. Gassen produceres ved hjælp af grøn brint og CO2-indholdet i biogas.

Nyhedsbrev_86-2019_02.pdf — PDF document, 124 kB (127064 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Grøn metanol kan booste biogasanlæggenes økonomi

Arkiveret under ,
Biogasanlæggene vil kunne forbedre deres økonomi markant ved at producere grøn metanol i stedet for bionaturgas. Det vurderer Haldor Topsøe, som nu vil teste teknologien i et demonstrationsanlæg ved AU Foulum.

Nyhedsbrev_85-2019_01.pdf — PDF document, 91 kB (93235 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Nordjysk anlæg skal konvertere brint og CO2 til metanol

Arkiveret under ,
Til sommer drypper de første dråber grøn metanol ud af et anlæg, som etableres i Nordjylland. Brændstoffet, der produceres på basis af brint og CO2, kan blive Danmarks næste erhvervseventyr, fordi det kan levere masser af grønt brændstof til den tunge transport.

Nyhedsbrev_79-2019_01.pdf — PDF document, 86 kB (88927 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

EUDP bevilger millioner til udvikling af elektrofuels

Arkiveret under ,
Tre nye projekter inden for elektrofuels har hver fået omkring 16 millioner kroner i støtte fra EUDP til at bringe teknologien et skridt nærmere kommercialisering. Projekterne skal demonstrere, hvordan man konverterer grøn strøm til henholdsvis metangas, ammoniak og metanol.

Nyhedsbrev_78-2019_02.pdf — PDF document, 141 kB (144490 bytes)

Handlinger tilknyttet webside

Med CO2-fangst kan vi få vindmøllestrøm ned i tanken på lastbiler, busser og fly

Arkiveret under
Vindmøllestrøm og CO2 kan konverteres til flydende og gasformige brændstoffer med en virkningsgrad på 55-70 procent, og med de rette rammevilkår kan vi få udviklet en teknologi, der slår to fluer med ét smæk: Lagring af overskydende elproduktion fra sol og vind og fremstilling af grønne brændstoffer, der kan erstatte benzin, diesel og flybrændstof.

Nyhedsbrev_78-2019_01.pdf — PDF document, 106 kB (109012 bytes)

Handlinger tilknyttet webside
Handlinger tilknyttet webside