Mine værktøjer

Alle projekter alfabetisk

    Overskrift   Emne   Afsluttet 
Forbedret halmindfødning Forbrænding 2. kvartal 2007
Forbedret halmindfødning og brændselsoptimering Forbrænding 2. kvartal 2007
Forbehandling af husdyrgødning Biogas 1. kvartal 2012
Forbehandling af biomasse til bioethanol Biobrændstoffer 1. kvartal 2009
Forbehandling af halm med ozon og mikrobølger Biobrændstoffer 3. kvartal 2010
Forbehandling af ligninholdig biomasse Biobrændstoffer 1. kvartal 2009
Forbrænding af biomasse på rist Forbrænding 3. kvartal 2007
Forbrænding og tilsatsfyring af biomasse i kraftværker Forbrænding 2. kvartal 2011
Forgasning af besværlig biomasse Forgasning 1. kvartal 2014
Forgasning af biomasse til brændselsceller - fase 1 Forgasning 3. kvartal 2008
Forgasning af biomasse til brændselsceller - fase 2 Forgasning 1. kvartal 2009
Forgasning af træpiller Forgasning 2. kvartal 2009
Forgasningsanlæg i Gjøl Forgasning 3. kvartal 2007
Forgasningsanlæg i Græsted Forgasning 3. kvartal 2007
Forgasningsanlæg til affald Forgasning 3. kvartal 2008
Forgasningsanlægget i Gjøl Forgasning 1. kvartal 2009
Forgasningsstrategi Forgasning 3. kvartal 2011
Formidling af forsknings- resultater i 2014-2016 Diverse 1. kvartal 2016
Formidling af forskningsresultater Diverse 2. kvartal 2009
Formidling af forskningsresultater i 2010 – 2012 Diverse 2. kvartal 2012
Formidling af forskningsresultater i 2012 – 2014 Diverse 1. kvartal 2014
Forskningscenter for bioteknologi til bioenergi Biobrændstoffer 3. kvartal 2014
Fossilt kulstof i affald Biomasse/biobrændsler 1. kvartal 2012
Fra alkohol til brint og kulilte Biobrændstoffer 4. kvartal 2013
Fra biomasse til gas til flydende brændstoffer Biobrændstoffer 1. kvartal 2011
Fra biomasse til olie, koks og gas Biobrændstoffer 4. kvartal 2012
Fra biomasse til råolie Biobrændstoffer 4. kvartal 2012
Fra gylle til bioolie Biobrændstoffer 1. kvartal 2011
Fremstilling af SOFC- og SOEC-celler Brændselsceller 2. kvartal 2016
Fremstilling af brint via PEM-elektrolyse Brint 4. kvartal 2015
Fremstilling af brændselspiller Biomasse/biobrændsler 4. kvartal 2008
Fremstilling af syntetisk naturgas fra biomasse Forgasning 3. kvartal 2013
Fremtidens biodiesel Biobrændstoffer 4. kvartal 2014
Fugtig luft giver højere virkningsgrad Forbrænding 4. kvartal 2010
Fuldskala demonstration af trinopdelt forgasning Forgasning 4. kvartal 2010
Gaffeltrucks med brint i tanken Brændselsceller 1. kvartal 2013
Gasnettet som fremtidens lager for vedvarende energi Diverse 2. kvartal 2016
Gasrensning fra LT-CFB forgasser Forgasning 1. kvartal 2010
Gasrensning til biomasseforgassere Forgasning 4. kvartal 2016
Genopretning af biogasprocessen Biogas 2. kvartal 2010
Grøn naturgas Biogas 3. kvartal 2014
Gødning fra bioaske Diverse 1. kvartal 2011
HT-PEM brændselsceller til metanol Brændselsceller 2. kvartal 2010
HT-PEM brændselsceller til nødstrømsanlæg Brændselsceller 2. kvartal 2012
Halm og efterafgrøder sætter skub i produktionen af biogas Biomasse/biobrændsler 1. kvartal 2014
Halm til bioethanol Biobrændstoffer 3. kvartal 2011
Handel med biobrændsler Biomasse/biobrændsler 1. kvartal 2008
Holdbare SOFC brændselsceller Brændselsceller 2. kvartal 2012
Hybridkøretøjer og tankstationer til brint Brint 1. kvartal 2010
Hæmning af biogasprocessen Biogas 4. kvartal 2010
Højeffektive affaldsforbrændingsovne Forbrænding 4. kvartal 2010
Højere gasudbytte med særlige metanbakterier Biogas 3. kvartal 2013
Højere gasudbytte ved forbehandling af kvægfibre Biogas 1. kvartal 2011
Højere virkningsgrad med trinopdelt forgasning Forgasning 4. kvartal 2010
IEA Bioenergy Agreement – Task 33 Diverse 4. kvartal 2010
IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012 Biobrændstoffer 3. kvartal 2013
IEA Bioenergy – Task 37 Diverse 4. kvartal 2010
IEA Hydrogen Implementing Agreement Diverse 4. kvartal 2010
IEA Hydrogen Implementing Agreement 2010 Brint 3. kvartal 2011
IEA Hydrogen Implementing Agreement 2011-2014 Brint 3. kvartal 2014
IEA-samarbejde om brændselsceller i 2014-2016 Brændselsceller 4. kvartal 2016
IEA-samarbejde om biogas i 2014-2016 Biogas 4. kvartal 2016
IEA-samarbejde om brint i 2015-2016 Brint 4. kvartal 2016
IEA-samarbejde om brint og brændselsceller i 2014-2016 Brint 4. kvartal 2016
IEA-samarbejde om mikrokraftvarme Brændselsceller 2. kvartal 2012
Inbicons ethanolanlæg – WP1 Biobrændstoffer 4. kvartal 2009
Inbicons ethanolanlæg – WP2 Biobrændstoffer 3. kvartal 2010
Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem Forgasning 2. kvartal 2008
Integreret HT-PEM brændselscelle Brændselsceller 3. kvartal 2010
Intelligente og effektive brændeovne Forbrænding 2. kvartal 2016
Internationalt samarbejde om brint i 2011 Brint 4. kvartal 2011
Internationalt samarbejde om brintteknologier i 2012 Brint 4. kvartal 2012
Karakterisering af biobrændsler Biomasse/biobrændsler 1. kvartal 2008
Katalysatorer i biokedler Forbrænding 2. kvartal 2008
Katalysatorer til biomasse- og affaldsfyrede værker Forbrænding 1. kvartal 2011
Keramiske brændselsceller på vej mod markedet Brændselsceller 2. kvartal 2010
Keramiske brændselsceller til kraftvarme Brændselsceller 1. kvartal 2011
Keramiske membraner til iltblæst forgasning Forgasning 3. kvartal 2016
Kommercielt gennembrud for HT-PEM brændselsceller Brændselsceller 2. kvartal 2013
Konkurrencen mellem fødevarer og energi Biobrændstoffer 1. kvartal 2010
Konsortium sætter skub i udviklingen af brændselsceller Brændselsceller 2. kvartal 2013
Konvertering af metanol til brint Brint 1. kvartal 2013
Koordinering af elektrolyseprojekter Brint 3. kvartal 2014
Korrosion ved støvfyring Forbrænding 1. kvartal 2009
Korrosionsundersøgelse på Avedøreværket Forbrænding 4. kvartal 2007
Korrosionsundersøgelser på kraftvarmeværk Forbrænding 2. kvartal 2007
Kvalitetsstyringssystemer til faste biobrændsler Biomasse/biobrændsler 2. kvartal 2007
LT-CFB demonstrationsanlæg - fase 1 Forgasning 1. kvartal 2010
LT-CFB forgasser – 500 kW forsøg Forgasning 2. kvartal 2007
LT-CFB forgasser – kommercialisering Forgasning 3. kvartal 2010
Lagring af brint Brint 3. kvartal 2011
Lavere CO-udslip ved tilsætning af svovl Forbrænding 1. kvartal 2008
Levetidsforøgelse af PEM-brændselsceller Brændselsceller 3. kvartal 2013
Luftforurening fra brændefyring – WOODUSE Forbrænding 1. kvartal 2010
Lønsom biogasproduktion fra husdyrgødning Biogas 1. kvartal 2013
MAXIFuels konceptet – fjernelse af salt Biobrændstoffer 2. kvartal 2009
MAXIFuels konceptet – videreudvikling Biobrændstoffer 2. kvartal 2009
Maabjerg Energikoncept Biobrændstoffer 3. kvartal 2013
Markant prisfald på 2G bioethanol Biobrændstoffer 4. kvartal 2013
Markedet for biobrændstoffer Biobrændstoffer 3. kvartal 2008
<< Previous Document(s) 101 to 200 of 314 Next >>
Handlinger tilknyttet webside