Mine værktøjer
Oversigt
 

Tidligere begivenheder

Kalenderemner der har fundet sted.
Økonomiseminar 2017 11/12 2017 fra 09:30 til 16:00 Hotel Legoland, Billund,
Biogasbranchen fortsætter traditionen fra Foreningen for Danske Biogasanlæg med afholdelse af Økonomiseminar. I år afholdes seminariet på Hotel Legoland i Billund.
Danish Bioenergy Group 07/12 2017 fra 09:30 til 15:30 Teknologisk institut, Århus,
Deltag i netværksmøde i Danish Bioenergy Group og få markedsviden, faglige input og ikke mindst mulighed for at udveksle erfaringer og kontakter med andre aktører i branchen.
Hydrogen Network Conference ( ${location}, fra 06/12 2017 00:00 til 07/12 2017 00:00 ) Riga, Letland,
Welcome to join The Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference 2017. The conference will take place at the Opera Hotel in Riga, Latvia the 6-7th of December 2017.
Årsdag i DI Bioenergi 04/12 2017 fra 12:00 til 16:30 Amager Bakke, København,
DI Bioenergi holder Årsdag 2017 om eftermiddagen mandag den 4. december ARC på Amager Bakke. Temaet er nye bioenergiteknologier, herunder affaldsbehandling, forgasning og biogas samt værdien af teknologidemonstration. Endvidere præsenteres en analyse om innovation og eksportorientering i bioenergiklyngen, som DI Bioenergi har udarbejdet sammen med FORCE Technology og Innovationsnetværket for biomasse (INBIOM).
Den danske brint- og brændselscelledag 2017 28/11 2017 fra 10:00 til 16:00 Syddansk Universitet, Odense,
Tirsdag den 28. november afholdes Den danske brint- og brændselscelledag. Dagen foregår på Syddansk Universitet i Odense og vil give et overblik over den spændende udvikling, der sker inden for brint- og brændselscellebranchen. Følg med på www.brintbranchen.dk, hvor vi løbende vil opdatere med nyt om dagens program.
Fremtidens grønne transport til lands og vands 16/11 2017 fra 12:30 til 16:30 Energiens Hus, København,
Hvad kommer til at drive fremtidens godstransport? Dette er et central spørgsmål, når det kommer til at sænke co2-emissioner såvel som partikelforurening både indenfor shipping og landtransport. Vi ser allerede de første skibe, der sejler på LNG (liquid natural gas), methanol og batterier og alternative drivformer vinder også indpas til biler, busser og lastbiler. Der er dog stadig mange spørgsmål, der er behov for, at vi adresserer angående infrastruktur, miljømæssige påvirkninger og økonomiske kalkuler. Partnerne bag FutureGas projektet er glade for at stille skarpt på nogle af disse emner – med særligt fokus på flydende gasser - til en halvdagskonference i Energiens Hus.
Future of Biogas Europe 2017 ( ${location}, fra 15/11 2017 00:00 til 16/11 2017 00:00 ) London, England,
ACI’s Future of Biogas Europe 2017 Summit will be taking place in London, UK, on 15th — 16th November 2017. The two day event will bring together senior executives and experts from the full value chain to provide a forum for all parties active in the field of anaerobic degradation of organic matter and renewable energy production in the form of biogas. Power producers, technology providers, agricultural sector, food and beverage industry, waste industry and leading technology and solution providers are all impacted by the development of Biogas. The conference will provide a forum to discuss the latest challenges and developments making an impact on the industry.
Skandinaviens Biogaskonference 2017 ( ${location}, fra 08/11 2017 07:30 til 09/11 2017 15:00 ) KulturCenter Limfjord, Skive,
Velkommen til Skandinaviens Biogaskonference 2017 den 8. – 9. november i KulturCenter Limfjord i Skive, Danmark. Vi går to rigtig interessante dage i møde fyldt med oplæg, udstillere, match-making session, studieture, stor middag, GreenLab Skive og masser af networking med aktører fra hele biogassens værdikæde. Det bliver den anden konference af i alt tre, hvor vi håber på at kunne leve op til den yderst succesfulde første konference i Trollhättan i oktober 2016. Konferencen er arrangeres af Energibyen Skive som en del af det Interreg finansierede projekt Biogas2020.
Biomass to Power ( ${location}, fra 08/11 2017 00:00 til 09/11 2017 00:00 ) Radisson Blu Scandinavia, Aarhus,
Building up on the success of its six previous editions, the conference will give updates on the European biomass market and its new developments, as well as focus on sustainability and commodity challenges. Over the two days, the event will give you in-depth look into case studies giving practical examples of planning, finance and technology strategies utilised for biomass co-generation projects.
Årets Gaskonference 2017 01/11 2017 fra 09:00 til 17:00 Hotel Scandic, København,
I år vil en række nøglepersoner fra gas- og energibranchen fortælle om, hvad der rører sig på den korte og lange bane. Om formiddagen er der fokus på organisering og udbygning af gasinfrastrukturen, mens temaet efter frokosten kaster lys over markedet og industrien. Dagen slutter med tapas-buffet og networking.
Studietur: Spildevand i energipil og andre energiafgrøder 30/10 2017 fra 09:00 til 16:15 Egå Rensningsanlæg,
På dette arrangement vil vi vise tre eksempler på spildevandsrensning i energipil, nemlig i tilknytning til et centralt rensningsanlæg hos Århus Vand, en industriproduktion ved Thise mejeri og ensilagepladser ved AU Foulum. Undervejs i bussen vil følgende oplæg blive givet og diskuteret:
Biogaskonference om Kildesorteret Organisk Dagrenovation 25/10 2017 fra 11:30 til 16:10 Agro Business Park Niels, Tjele,
Tag med og få indsigt i muligheder, barrierer og konkrete eksempler på, hvordan KOD kan indgå i biogasanlæg, når Agro Business Park, Frederikssund Kommune og projektet Biogas2020 inviterer til konference den 17. august.
Nordic Seaweed Conference 2017 ( ${location}, fra 11/10 2017 00:00 til 12/10 2017 00:00 ) Kystvejen's Hotel and Conference Center, Grenaa,
Hear top speakers within seaweed for food, feed, cultivation and biorefinery purposes Be updated on latest research Network with colleagues from companies doing business with seaweed and researchers gaining new knowledge on how to use the benefits of seaweed
Dansk Bioøkonomi Konference 11/10 2017 fra 08:30 til 16:30 Sakskøbing Sukkerfabrik, Sakskøbing,
Målet er at omsætte viden til virksomheder - der hvor biomassen findes med Guldborgsund som eksempel. Konferencen henvender sig til jordbrugere, virksomheder, iværksættere, forskere, investorer, interesseorganisationer og myndigheder.
Opstartsmøde i Dansk Kedelnetværk 10/10 2017 fra 12:30 til 17:00 Lisbjerg AffaldsCenter, Aarhus N,
Dansk Kedelnetværk (DKN) er et nyt fokuseret netværk med fokus på udvikling af nye løsninger og forretning, med udgangspunkt i kedler, ovne, fyr og relateret teknologi. Netværket er skabt i tæt samarbejde mellem INBIOM, DI Bioenergi og FORCE Technology og skydes i gang med en temadag d. 10. oktober omkring emissionsregler og mulig omkostningsreduktion via nye teknologiske løsninger. Derudover vil der være en guidet rundvisning på det nye biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, der er under opførelse.
Energipolitisk Konference 2017 05/10 2017 fra 09:30 til 17:00 Industriens Hus, København,
Danmark skal have en ny energiaftale. Den bliver fundamentet for dansk energipolitik i tiden efter 2020. Energikommissionen har afleveret sine anbefalinger til en ny energiaftale, og Folketinget skal nu omsætte det til et nyt politisk forlig. Energibranchen ønsker en energiaftale til gavn for hele Danmark. Kan det lykkes igen at få en langsigtet aftale med bred politisk opbakning? En aftale med mere marked og klare rammer for investorer, industri og forbrugere? En aftale, der integrerer Danmarks energisystem yderligere med udlandet og fremmer eksport af moderne energiløsninger? En aftale, der både skaber vækst og grøn omstilling i Danmark? Disse spørgsmål sættes til debat, når Dansk Energi og DI Energi inviterer til Energipolitisk Konference 2017. Her vil politiske beslutningstagere, energibranchens repræsentanter og internationale eksperter diskutere kravene til en fremtidig energiaftale for Danmark.
Seminar med fokus på halm 27/09 2017 fra 10:00 til 16:00 Agro Business Park, Tjele,
Danmark importerer store mængder biomasse til energiformål. Samtidig har vi fortsat store mængder halm, som ikke udnyttes. Dette seminar sætter fokus på nye teknologier og metoder til at sikre en mere effektiv nyttiggørelse af halm til energi. Udgangspunktet er at halm i nogle tilfælde anvendes til forbrænding og i andre tilfælde er mere relevant som råvare til biogas. Indlægsholdere vil fortælle om de nyeste forskningsresultater og praktiske erfaringer med håndtering og forarbejdning af halm. Der vil desuden være mulighed for at drøfte idéer til hvordan udnyttelsen af halm kan optimeres yderligere.
Konference: 2030-klimamål 18/09 2017 fra 09:00 til 12:30 Axelborg, København,
Om kort tid falder EU's klimamålsætning i 2030 for de såkaldte ikke kvotebelagte sektorer på plads. Målene sætter et loft over udledningerne fra transport, landbrug, mindre industrivirksomheder og fjernvarmeværker samt olie- og gasfyr. Allerede nu står det klart, at Danmark får et ambitiøst mål. Målsætningen kommer til at definere den danske energi- og klimapolitik på kort sigt og når Danmark skal opfylde ambitionen om fossilfrihed i 2050. Politikere og branche skal derfor i gang med at se på, hvordan man bedste opfylder målet. Landbruget er i hård international konkurrence og det globale fødevarebehov er stigende. Samtidigt ligger der et stort potentiale i at bruge den stadig grønnere strøm og biobrændstoffer til mere. Det sætter Dansk Energi og Landbrug & Fødevarer fokus på ved en konference den 18. september 2017. Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding.
Brintbiler.dk's årsdag 13/09 2017 fra 10:00 til 13:00 Den Grå Kødby, København,
Danmark er det første land i verden med et landsdækkende netværk af brinttankstationer og har således været et foregangsland, når det kommer til brint i transport. Til Brintbiler.dk’s Årsdag inviterer vi alle interesserede til en spændende formiddag, hvor der vil være mulighed for at se de forskellige typer af brintbiler, der kører på de danske veje. Til eventet vil der ligeledes blive præsenteret de danske resultater fra det EU-støttede projekt HyFIVE, der gennem de sidste fem år har arbejdet på udrulningen af biler i Europa og europæisk brintinfrastruktur.
Kan lignin omdannes til et flydende brændstof? 12/09 2017 fra 15:30 til 17:30 SIMAC, Svendborg,
Kan biproduktet lignin ved fremstilling af bioethanol anvendes som brændstof? Kom og hør om de procesanlæg, der er nødvendige for det kan lade sig gøre.
Handlinger tilknyttet webside