Mine værktøjer
Oversigt
 

Makroalger fra forskning til industri

AlgeCenter Danmark (konsortium bestående af Teknologisk Institut, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, Havets Hus og Kattegatcentret) er vært for den første af flere årligt tilbagevendende konferencer om forskning, dyrkning og anvendelse af makroalger. Intensionen med konferencerne er at klæde danske aktører indenfor områderne dyrkning og forarbejdning af makroalger på med den nyeste viden nationalt og internationalt.
Tidspunkt 12/10 2011 kl. 10:00 til
13/10 2011 kl. 16:00
Sted Kystvejens Konferencecenter, Grenaa
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Mere information om begivenheden

Handlinger tilknyttet webside