Mine værktøjer
Oversigt
 

Konference: 2030-klimamål

Om kort tid falder EU's klimamålsætning i 2030 for de såkaldte ikke kvotebelagte sektorer på plads. Målene sætter et loft over udledningerne fra transport, landbrug, mindre industrivirksomheder og fjernvarmeværker samt olie- og gasfyr. Allerede nu står det klart, at Danmark får et ambitiøst mål. Målsætningen kommer til at definere den danske energi- og klimapolitik på kort sigt og når Danmark skal opfylde ambitionen om fossilfrihed i 2050. Politikere og branche skal derfor i gang med at se på, hvordan man bedste opfylder målet. Landbruget er i hård international konkurrence og det globale fødevarebehov er stigende. Samtidigt ligger der et stort potentiale i at bruge den stadig grønnere strøm og biobrændstoffer til mere. Det sætter Dansk Energi og Landbrug & Fødevarer fokus på ved en konference den 18. september 2017. Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding.
Tidspunkt 18/09 2017
fra 09:00 til 12:30
Sted Axelborg, København
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Mere information om begivenheden

Handlinger tilknyttet webside