Mine værktøjer
Oversigt
 

Korrosion i biogasanlæg

Biomasse til energi har et meget stort klima- og miljømæssigt potentiale. Danmark står overfor en massiv udbygning af biogassektoren med risiko for kraftig materialenedbrydning på grund af anaerobe forhold, hvor der dannes store mængder svovlbrinte. Den frygtede mikrobielle korrosion har også allerede vist sig som et problem. Næste trin er fjernelse af forureninger såsom svovlbrinte og kuldioxid. Der er også i flere tilfælde rapporteret om kraftige korrosionsangreb her. I fremtiden skal biogassen i mange situationer omdannes til flydende brændstof i form af metanol eller dieselolie – også her kan man forvente store materialeudfordringer. Hvis den grønne energi skal udnyttes og priserne skal være acceptable er materialeproblemer et område, der skal ofres tid og ressourcer.
Tidspunkt 13/06 2017
fra 09:00 til 16:15
Sted Madsen Bioenergi, Spøttrup
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Mere information om begivenheden

Handlinger tilknyttet webside