Mine værktøjer

Om FiB

FiB har til formål at forbedre kommunikationen mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter med at skaffe investorer, belyse hvilke projekter der bliver til en god forretning, følge op på igangværende projekter, samt indkredse forskningsfaglige emner til brug for nye projekter.

FiB udgives af BioPress med støtte fra Energinet.dk og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Tidsskriftet udkommer fire gange om året i en trykt og en elektronisk udgave, og derudover udkommer der otte nyhedsbreve, som kun udsendes elektronisk. På hjemmesiden er der mulighed for at downloade de seneste nyhedsbreve og tidsskrifter, læse om tilskudsordninger, samt få et overblik over afsluttede projekter og hvor der forskes i bioenergi, brint og brændselsceller.

FiB har tilknyttet en følgegruppe, som hjælper redaktøren med input til artikler og emner, der skal behandles i bladet. Følgegruppen får tilsendt en mail cirka 14 dage før deadline på tidsskriftet, hvor de bliver orienteret om det kommende nummer og har mulighed for komme med ideer til emner/artikler, der skal med i bladet. Hvis du ønsker at være med i følgegruppen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

 

BioPress
Redaktør Torben Skøtt
Steen Billes Torv 16
8240 Risskov
Tlf. 8617 8507
ts@biopress.dk

Handlinger tilknyttet webside