Mine værktøjer

Fra gylle til bioolie

Overskrift Fra gylle til bioolie
Projektets titel Demonstration af produktionen af bæredygtig bio olie baseret på CatLiq teknologien – fase 1
Kontakt SCF Technologies A/S, Morten Nielsen, e-mail info@scf-technologies.com, tlf. 8830 3200
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64009-0030
Tilskud kr. 9.379.000
Slut 1. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 36-2011
Beskrivelse

SCF-Technologies har i de senere år arbejdet intenst på at udvikle CatLiq-teknologien, der kan omdanne gylle til bioolie. Et af målene var etablering af et stort demonstrationsanlæg i tilknytning til Vattenfalls kraftværk i Aalborg, men anlægsværten sprang fra, og for nylig blev teknologien solgt til et konsortium i Tyrkiet.

I efteråret 2009 gik SCF-Technologies i gang med at designe et CatLiq-demonstrationsanlæg til Nordjyllandsværket, hvor gylle under høje tryk og temperaturer omdannes til bioolie. Undervejs i forløbet er der arbejdet på at optimere teknologien, og SCF's pilotanlæg i Herlev har i den forbindelse været i drift i knap 700 timer. Ud fra det arbejde kan det blandt andet konkluderes, at:

  • de opnåede resultater med gyllefibre overstiger de oprindelige forventninger
  • et system til mekanisk forbehandling af gyllen har forbedret forbehandlingen markant
  • gyllefibre med et tørstofindhold på 22 procent kan pumpes rundt i anlægget
  • en såkaldt MVR enhed giver mulighed at genvinde organiske komponenter
  • olien har et højt askeindhold

Projektparterne har undervejs oplevet stor opbakning til etablering af demonstrationsanlægget, men i 2010 valgte Vattenfall at trække sig ud af projektet, SCF Technologies kom i økonomiske vanskeligheder, og i januar 2011 blev selskabets Catliq-aktiviteter solgt til et tyrkisk konsortium.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside