Mine værktøjer

Alle projekter alfabetisk

    Overskrift   Emne   Afsluttet 
15 ud af 16 biogasanlæg oplever problemer med skum Biogas 3. kvartal 2014
30-40 procent mere biogas med ekstrudering Biomasse/biobrændsler 2. kvartal 2014
Aerosoler og kemiske reaktioner i forbrændingsanlæg Forbrænding 2. kvartal 2007
Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi Biomasse/biobrændsler 3. kvartal 2016
Alkalisk elektrolyse til vedvarende energikilder Brint 1. kvartal 2015
Alkohol i diesel reducerer udslippet af partikler Biobrændstoffer 4. kvartal 2014
Alternative additiver Forbrænding 3. kvartal 2007
Anvendelse af biobrændstof i transportsektoren Biobrændstoffer 2. kvartal 2011
Arbejdsmiljø og biobrændsler Diverse 1. kvartal 2009
Arbejdsmiljø på flisfyrede kraftvarmeværker Diverse 1. kvartal 2009
Askefraktioner fra alternative biobrændsler Forbrænding 2. kvartal 2008
Automatisk sortering af dagrenovation Biomasse/biobrændsler 1. kvartal 2017
Bakterier konverterer brint og kuldioxid til metangas Biogas 4. kvartal 2017
Bedre brændselsceller til mikrokraftvarme Brændselsceller 2. kvartal 2013
Bedre katalysatorer til PEM brændselsceller Brændselsceller 1. kvartal 2014
Bedre og billigere tankstationer til brint Brint 3. kvartal 2014
Bedre og mere holdbare PEM brændselsceller Brændselsceller 4. kvartal 2010
Belægninger i støvfyrede kraftværkskedler til biomasse Forbrænding 2. kvartal 2012
Belægningsdannelse og korrosion i halmfyrede kedler Forbrænding 2. kvartal 2007
Berøringsløs gasanalyse Forbrænding 1. kvartal 2008
Billig energi fra sol og vand Brint 3. kvartal 2011
Billige endeplader til brændselsceller Brændselsceller 3. kvartal 2012
Billigere anlæg til produktion og køling af brint Brint 1. kvartal 2017
BioNorm II Biomasse/biobrændsler 2. kvartal 2010
BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (1) Forgasning 1. kvartal 2016
BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift (2) Forgasning 1. kvartal 2016
Bioethanol fra halm kræver betydelig offentlig støtte Biobrændstoffer 1. kvartal 2011
Bioethanol fra planteaffald i udviklingslande Biobrændstoffer 4. kvartal 2011
Bioethanol i dieselmotorer Biobrændstoffer 2. kvartal 2011
Biogas fra energiafgrøder Biogas 4. kvartal 2010
Biogas i Ringkøbing Skjern Biogas 1. kvartal 2011
Biogas til nettet – fase 1 Biogas 4. kvartal 2009
Biogaspotentialer i husdyrgødning Biogas 2. kvartal 2013
Biologisk affaldsbehandling er bedre end forbrænding Biogas 2. kvartal 2011
Biomasse og arbejdsmiljø Diverse 4. kvartal 2007
Biomasse til kemikalier og brændstof til skibe Biobrændstoffer 1. kvartal 2017
Bioraffinaderi – produktion af brændstof og kemikalier Biobrændstoffer 1. kvartal 2010
Biostøvfyring på centrale kraftværker Forbrænding 4. kvartal 2016
BornBioFuel på vej til at blive realiseret Biobrændstoffer 4. kvartal 2010
Brint i biogasanlæg Biogas 4. kvartal 2015
Brint i naturgasnettet Brint 3. kvartal 2010
Brint kan udkonkurrere diesel til telekommunikation Brændselsceller 4. kvartal 2016
Brintlagring i faste stoffer Brint 4. kvartal 2012
Brinttankstation i Oslo Brint 4. kvartal 2012
Brænderøg og sundhed Forbrænding 1. kvartal 2011
Brændselscelle forlænger rækkevidden til 600 km Brændselsceller 1. kvartal 2013
Brændselsceller kan stabilisere elnettet Brændselsceller 3. kvartal 2013
Brændselsceller til SINE Brændselsceller 3. kvartal 2010
Brændselsceller til det amerikanske marked Brændselsceller 4. kvartal 2011
Brændselsceller til forgasningsgas Brændselsceller 4. kvartal 2014
Brændselsceller til forgasningsgas Brændselsceller 4. kvartal 2007
Brændselsceller til gaffel- trucks og lufthavnskøretøjer Brændselsceller 1. kvartal 2014
Brændselsceller til intern transport Brændselsceller 4. kvartal 2011
Brændselsceller til nødstrømsanlæg og gaffeltrucks Brændselsceller 3. kvartal 2012
Brændselsceller til store arbejdskøretøjer Brændselsceller 4. kvartal 2014
Brændselsfleksibelt mikrokraftvarmeanlæg Brændselsceller 1. kvartal 2018
Bæredygtig biodiesel Biobrændstoffer 4. kvartal 2012
Catliq – fra affald til olie Biobrændstoffer 3. kvartal 2009
Center for bæredygtigt brintkredsløb Brint 2. kvartal 2011
DMFC brændselsceller Brændselsceller 2. kvartal 2010
Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk Brint 3. kvartal 2013
Dansk konsortium vil levere metanoldrevne trucks Brændselsceller 1. kvartal 2013
Dansk mikrokraftvarme er på vej mod fase 3 Mikrokraftvarme 4. kvartal 2010
Dansk mikrokraftvarme – fase 3 Mikrokraftvarme 4. kvartal 2014
Dansk-koreansk samarbejde om HT-PEM brændselsceller Brændselsceller 4. kvartal 2017
Deaktivering af katalysatorer ved tilsatsfyring Forbrænding 4. kvartal 2009
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 31 Diverse 4. kvartal 2009
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 1 Diverse 4. kvartal 2007
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 2 Diverse 4. kvartal 2009
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 3 Diverse 1. kvartal 2013
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 – 2013-2015 Forbrænding 1. kvartal 2016
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 33 – 2012-2014 Forgasning 1. kvartal 2016
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 37 Diverse 4. kvartal 2007
Deltagelse i IEA Bioenergy Task 42 og Task 39 Diverse 4. kvartal 2009
Demonstration af en nyudviklet biomasseovn Forbrænding 1. kvartal 2012
Demonstration af totrins-forgasser i Hillerød Forgasning 4. kvartal 2011
Dioxin i forbrændingsanlæg Forbrænding 4. kvartal 2014
Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 1 Forbrænding 1. kvartal 2008
Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 2 og 3 Forbrænding 2. kvartal 2009
Dybstrøelse i biogasanlæg Biomasse/biobrændsler 2. kvartal 2014
EUBIONET III: International handel med biomasse Biomasse/biobrændsler 2. kvartal 2011
EUDP-projekt førte til eksport af metanoldrevne brændselsceller til seks lande Brændselsceller 2. kvartal 2017
Effektiv forbehandling af biomasse til bioethanol Biobrændstoffer 3. kvartal 2016
Effektiv fremstilling af 2G bioethanol Biobrændstoffer 3. kvartal 2016
Effektiv metanolproduktion Biobrændstoffer 1. kvartal 2013
Effektiv mikrokraftvarme Mikrokraftvarme 4. kvartal 2011
Effektiv produktion af brint – baseret på induktiv opvarmning Brint 3. kvartal 2016
Effektiv produktion af tryksat brint Brint 1. kvartal 2016
Effektive elektrolyseanlæg Brint 3. kvartal 2012
Effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg Brint 1. kvartal 2017
Elektrolyseanlæg kan producere brint til 20-30 kr./m3 Brint 3. kvartal 2015
Elopvarmet forgasser kan være med til at lagre el som gas Forgasning 3. kvartal 2017
Energi og gødning fra slam og andre restprodukter Forgasning 1. kvartal 2017
Energiproduktion fra alger Biomasse/biobrændsler 4. kvartal 2011
Enkelt gårdbiogasanlæg til dybstrøelse og restprodukter Biogas 2. kvartal 2013
Ensilering af biomasse Biomasse/biobrændsler 4. kvartal 2014
Erfaringsopsamling fra biomasseværker Forbrænding 1. kvartal 2009
Ethanol som motorbrændstof Biobrændstoffer 4. kvartal 2009
Europæisk brint- og brændselscelleprogram Brændselsceller 2. kvartal 2015
Fastoxid-brændselscelle forskning og udvikling II Brændselsceller 2. kvartal 2010
Document(s) 1 to 100 of 340 Next >>
Handlinger tilknyttet webside