Mine værktøjer

Brændselsceller til forgasningsgas

Overskrift Brændselsceller til forgasningsgas
Projektets titel BioSOFC 3. generation biomasse baseret kraftvarme
Kontakt DTU Kemiteknik, Ulrik Birk Henriksen,
tlf. 4677 4248, e-mail ubhe@kt.dtu.dk
Emne Brændselsceller
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10456
Tilskud kr. 5.000.000
Slut 4. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 51-2015
Beskrivelse

Ved at kombinere termisk forgasning af biomasse med brændselsceller kan man etablere små, effektive kraftvarmeværker med elvirkningsgrader på op mod 42 procent.

Forgasning af biomasse kan foregå ved en meget høj effektivitet, ligesom SOFC-brændselsceller er i stand til at omsætte gas til el med en høj virkningsgrad. SOFC er imidlertid en følsom teknologi med hensyn til partikler, kulbrinter og svovl, hvilket giver en række udfordringer, når cellerne skal kobles sammen med forgasningsanlæg.

I nærværende projekt er Viking-forgasseren på DTU sat i drift med træflis som brændsel, hvorefter gassen er tilført SOFC-brændselsceller. Der er kun foretaget den allermest nødvendige form for gasrensning ved hjælp af et posefilter, to aktive kulfiltre og en afsvovlingsreaktor.

Efter måneders indledende test på flaskegas er brændselscellerne blevet drevet af gas fra Viking-forgasseren i 145 timer, heraf 62 timers kontinuert drift ved høj belastning. Der har på trods af svingende gassammensætning og kvalitet ikke været operationelle problemer eller degradering af brændselscellerne – selv ikke ved høj belastning.

Resultaterne har sat ny verdensrekord inden for kobling af forgasning og SOFC-brændselsceller. Det er blevet påvist, at systemet vil kunne fungere ved høje driftsparametre. Samtidig ses en elvirkningsgrad for det samlede system på op til 42 procent, hvilket er ganske imponerende for et mindre, decentralt kraftvarmeanlæg.

Beregninger viser, at konceptet endnu ikke er økonomisk bæredygtigt – primært fordi SOFC-celler fortsat er en meget dyr teknologi.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside