Mine værktøjer

Dansk mikrokraftvarme – fase 3

Overskrift Dansk mikrokraftvarme – fase 3
Projektets titel Dansk mikrokraftvarme baseret på brændselsceller, fase 3
Kontakt SEAS-NVE, Ole Søgaard, tlf. 7029 2303, e-mail osd@seas-nve.dk
Emne Mikrokraftvarme
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33033-0333
Tilskud kr. 28.100.000
Slut 4. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 51-2015
Beskrivelse

Projektet er den afsluttende fase af “Dansk Mikrokraftvarme”, der blev startet op i 2007. Igennem hele projektet er 55 enheder blevet testet hos almindelige forbrugere, og der er indsamlet erfaringer fra ikke mindre end 200.000 driftstimer.

Anlæggene fordeler sig på 33 enheder i landsbyen Vestenskov på Lolland, 20 anlæg omkring Varde samt to anlæg i Sønderborg.

I Vestenskov blev anlæggene forsynet med brint fra et centralt placeret elektrolyseanlæg i byen. I starten bestod brintnettet af rustfri stålrør, men ved en senere udvidelse af nettet blev der anvendt plastrør, hvilket reducerede anlægsomkostningerne til omkring en tredjedel af prisen på stålrør. Driften af elektrolyseanlægget har voldt en del problemer, så flere af anlæggene har haft mange start/stop, uden det har haft nogen negativ indflydelse på anlæggenes levetid.

I Varde var der tale om naturgasfyrede anlæg, udstyret med en reformer, der konverterer naturgas til brint. Anlæggene var i gennemsnit til rådighed for forbrugerne i 77-78 procent af tiden, men styringen af anlæggene blev løbende forbedret med det resultat, at de fleste af anlæggene i de sidste 17 uger af projektperioden var til rådighed i over 95 procent af tiden.

I Sønderborg blev to naturgasfyrede anlæg med SOFC- brændselsceller testet i projektets afsluttende fase. Rådighedstallet for den bedste enhed var på kun 39 procent, hvilket vidner om, at der var tale om 1. generationsanlæg.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside