Mine værktøjer

Belægninger i støvfyrede kraftværkskedler til biomasse

Overskrift Belægninger i støvfyrede kraftværkskedler til biomasse
Projektets titel Characterization and quantification of deposits build up and removal in straw suspension fired boilers
Kontakt DTU CHEC, Peter Arendt Jensen,
tlf. 4525 2849, e-mail paj@kt.dtu.dk
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-7217
Tilskud kr. 3.048.000
Slut 2. kvartal 2012
Omtalt i FiB nr 41-2012
Beskrivelse

Projektet er hovedsageligt udført som et Ph.D.-projekt, hvor der er foretaget en række målinger af belægninger i kraftværkskedler. Resultaterne kan være med til at sikre en optimal driftsstrategi for støvfyrede biomassekedler, så problemer med belægninger reduceres mest muligt.

Sammenlignet med kulfyring giver biomasse anledning til relativt kraftige belægninger af aske i fyrrummet og på overhederne. Disse belægninger kan give anledning til tilstopning og korrosionsproblemer, og det kan derfor være nødvendigt at rense kedlen manuelt. For at begrænse problemerne kan overhedertemperaturen sænkes, men det reducerer elvirkningsgraden. Det er derfor vigtigt at sikre en effektiv fjernelse af belægningerne ved hjælp af sodblæsning.

Der er foretaget målinger på Amagerværkets blok 2, der er en støvfyret kedel, som anvender halm og træ. Resultaterne er efterfølgende blevet sammenlignet med målinger fra en halmfyret ristekedel. Belægningernes tykkelse var nogenlunde ens for de to anlæg, men flyveasken fra støvfyring af halm havde et højt indhold af silicium, kalium og kalcium, mens flyveasken fra halmfyring på rist havde et højt indhold af kalium, klor og svovl.

I projektet blev der foretaget endnu en række målinger på en anden af Amagerværkets støvfyrede kedler, som også anvender halm og træ. Resultaterne herfra viser blandt andet, hvor stor betydning røggastemperaturen og forholdet mellem halm og træ har for dannelsen af belægninger i kedlen.

Belægninger i kedler fjernes ofte ved sodblæsning, og projektet har været med til at klarlægge, hvor kraftigt et tryk der skal til for at fjerne en given belægning.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside