Mine værktøjer

Arbejdsmiljø og biobrændsler

Overskrift Arbejdsmiljø og biobrændsler
Projektets titel Lagringsforhold, luftvejsproblemer og skader på arveanlæg
Kontakt Arbejdsmiljø Instituttet, Anne Mette Madsen, e-mail amm@ami.dk, tlf. 3916 5240
Emne Diverse
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-5786
Tilskud kr. 799.100
Slut 1. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 28-2009
Beskrivelse

Projektet er en opfølgning af fire tidligere projekter vedrørende biobrændsler og arbejdsmiljø og behandler områderne:

  • Metodeudvikling til opsamling af luftbåret støv med henblik på at kunne undersøge, hvilken effekt støv har på medarbejdernes helbred.
  • Helbredseffekter af støv fra biobrændsler.
  • Lagring af biobrændsler og tilstedeværelse af støv, skimmelsvampe, endotoxin, mikroorganismer og partikler.
  • Eksponering for bakterieceller og svampepartikler.
  • Bestemmelse af inflammation forårsaget af støv fra biobrændsler.
  • Karakterisering af støv indsamlet på halmlager og fyrrum.
Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside