Mine værktøjer

Arbejdsmiljø på flisfyrede kraftvarmeværker

Overskrift Arbejdsmiljø på flisfyrede kraftvarmeværker
Projektets titel Arbejdsmiljø og flis
Kontakt Forskningscentret for skov & landskab, v/LIFE-KU, Simon Skov, e-mail ssk@life.ku.dk, tlf. 4576 3200
Emne Diverse
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-4785
Tilskud kr. 2.006.000
Slut 1. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 28-2009
Beskrivelse

I projektet er det undersøgt, hvilken effekt det har på de ansattes helbred, at luften på flisfyrede kraftvarmeværker kan indeholde skimmelsvampe, støv og endotoxin.

Der er fundet høje koncentrationer af skimmelsvampesporer i flislagre, lavere koncentrationer i kedelhaller, mens koncentrationen i kontorområder har været på niveau med udendørs områder. Endotoxin og støv er kun fundet i mindre koncentrationer.

Det er påvist, at medarbejdere på flisværker har tendens til hyppigere forekomst af symptomer på astma end medarbejdere på konventionelle værker. Afvekslende arbejde forventes at modvirke medarbejdernes risiko for mere alvorlige sundhedproblemer.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside