Mine værktøjer

Effektive elektrolyseanlæg

Overskrift Effektive elektrolyseanlæg
Projektets titel 2. generation alkalisk elektrolyse
Kontakt AU Herning, Energiteknologi, Lars Yde,
tlf. 2073 9967, e-mail larsy@hih.au.dk
Emne Brint
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 63011-0200
Tilskud kr. 9.500.000
Slut 3. kvartal 2012
Omtalt i FiB nr 42-2012
Beskrivelse

I projektet er der udviklet tre forskellige teknologispor til produktion af elektroder til elektrolyse. I alle tre spor har projektet opnået en celleeffektivitet på 95-97 procent, som er væsentligt højere end de 88 procent, der var forudsat ved projektets start.

Alkalisk elektrolyse er i dag den mest udbredte teknologi til industriel produktion af brint, men prisen skal reduceres og virkningsgraden forbedres, hvis det skal kunne indgå i energisystemet i større stil. I projektet har forskerne arbejdet på at reducere prisen på det samlede elektrolyseanlæg ved at forbedre elektrodernes effektivitet, øge tryk og temperatur samt forbedre stak og systemarkitektur. Arbejdet er gennemført i et samarbejde mellem AU Herning Center for Energiteknologier, DTU Mekanik, DTU Energikonvertering, Force Technology og GreenHydrogen.dk.

I projektet er der udviklet tre forskellige teknologispor til produktion af elektroder; et galvanoteknisk, et spor med plasmaspray ved atmosfæretryk samt et spor med en helt ny celle til 250 °C og 40 bar. I alle tre spor har projektet opnået en celleeffektivitet på 95-97 procent, som er væsentligt højere end de 88 procent, der var forudsat ved projektets start. For de to førstnævnte spor betyder det, at stakeffektiviteten på 88 procent, som er 2013-målet i den officielle danske roadmap for alkalisk elektrolyse, kan nås. Sidstnævnte spor er endnu på enkelt-celle-stadiet, hvilket også var forventet ved projektets start.

Projektets udfald har medført, at GreenHydrogen, som er i gang med at kommercialisere elektrolyseanlæg til energikonvertering, har valgt at gå videre med den galvaniske metode, da den har et potentiale for at opnå de laveste produktionsomkostninger på kort sigt. Projektets resultater videreføres i en række nye projekter, hvor man skal optimere produktionen af elektroderne og opskalere anlægget, så det kan anvendes til lagring af vindmøllestrøm.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside