Mine værktøjer

Bioethanol i dieselmotorer

Overskrift Bioethanol i dieselmotorer
Projektets titel Anden generations bioethanol som brændstof til diesel motorer
Kontakt Haldor Topsøe A/S, Pär Gabrielsson,
e-mail spg@topsoe.dk, tlf. 4527 8741
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64009-0151
Tilskud kr. 7.000.000
Slut 2. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 37-2011
Beskrivelse

Haldor Topsøe og Teknologisk Institut har i fællesskab udviklet et system, hvor bioethanol kan konverteres til et dieselbrændstof. Det giver en højere virkningsgrad og et lavere udslip af partikler og kvælstofilter.

Projektet har haft til formål at demonstrere, hvordan bioethanol kan bruges i dieselmotorer ved at konvertere ethanol til dietylether. Det vil medføre en væsentlig bedre energiøkonomi, da en dieselmotor har en virkningsgrad, som er cirka 40 procent højere end en benzinmotor. Derudover vil man kunne bruge en vandholdig ethanol, som er mindre energikrævende at fremstille.

Haldor Topsøe har udviklet en proces kaldet OBATE ™. Det står for Onboard Alcohols To Ethers og er baseret på en katalytisk proces, hvor alkoholen bliver omdannet til en blanding af æter, alkohol og vand. Det interessante ved processen er, at:

  • anlægget ikke fylder mere, end at det kan installeres i et køretøj, da der ikke er nogen spildprodukter
  • bioethanolen kan indeholde vand.

I projektet har Haldor Topsøe stået for udvikling af katalysatoren, og sammen med Teknologisk Institut har de designet et anlæg, der kan installeres i køretøjer. Sidst i projektet lykkedes det at demonstrere et komplet system, hvor bioethanol blev konverteret til dietylether og brugt som brændstof i en dieselmotor.

Motortest hos Teknologisk Institut viser, at virkningsgraden med brændstoffet fra OBATE ™ og dieselolie er ens, men at OBATE ™ brændstoffet giver væsentligt lavere udslip af kvælstofilter (NOx) og stort set ingen partikler. Det er endvidere påvist, at NOx-udledningen kan reduceres yderligere ved recirkulering af udstødningsgassen, uden at der derved sker en forøgelse af partikeludslippet.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside