Mine værktøjer

Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk

Overskrift Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk
Projektets titel LINK2009 FASE 2- Demonstration af 2. generation brændselscelle hybrid køretøjer og brint tankstation i Danmark
Kontakt H2 Logic, Mikael Sloth,
tlf. 9627 5602, e-mail ms@h2logic.com
Emne Brint
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS-64009-0172
Tilskud kr. 8.900.000
Slut 3. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 46-2013
Beskrivelse

Vestforsyning fortsætter driften af Danmarks første brinttankstation til 700 bars tryk, hvor der frem til i dag er blevet foretaget knap 300 optankninger. Mere end 500 kg brint er blevet fyldt på bilerne. Det svarer til 51.000 kilometer på brint.

Åbningen af tankstationen skete i juni 2011 som et led i LINK2009 projektet – støttet af Energistyrelsen. Siden da har stationen leveret brint til fire TH!NK brintbiler hos Holstebro Kommune. Foruden bilerne i Danmark er yderligere fem TH!NK brintbiler blevet afprøvet i Oslo. I alt har de ni biler tilbagelagt 61.000 kilometer.

Forud for åbningen blev teknologien til påfyldning af brint færdigudviklet med henblik på at sikre opfyldelse af SAE J2601-standarden. Her er kravene blandt andet, at det i løbet af 3-4 minutter skal være muligt at tanke bilerne til en rækkevidde på minimum 500 kilometer.

Demonstrationsaktiviteterne er sket parallelt med to Ph.D.-projekter ved DTU Mekanik inden for brintoptankning og brændselsceller. Gennem projektet er der også opnået erfaringer med myndighedsgodkendelse af brintbiler og tankstationer. I den forbindelse har Beredskabsstyrelsen udarbejdet vejledninger for beredskabsindsatsen ved uheld med brintbiler og tankstationer .

Vestforsyning vil fortsætte driften af tankstationen, som skal indgå i et landsdækkende net af brinttankstationer, der planlægges frem mod 2015.

Links til yderligere information

 

Handlinger tilknyttet webside