Mine værktøjer

Dybstrøelse i biogasanlæg

Overskrift Dybstrøelse i biogasanlæg
Projektets titel Forbedret og regulerbar biogasproduktion
Kontakt AgroTech, Kurt Hjort-Gregersen,
tlf. 8743 8407, e-mail khg@agrotech.dk
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64009-0203
Tilskud kr. 4.400.000
Slut 2. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 49-2014
Beskrivelse

Dybstrøelse er velegnet, når det handler om at regulere biogasproduktionen på sæsonbasis, men hvis gasproduktionen skal reguleres på døgnbasis, kræver det lettere omsættelige biomasser.

Resultaterne fremgår af et demonstrationsprojekt på tre eksisterende biogasanlæg, der alle har etableret systemer til indfødning af biomasse med højt tørstofindhold. De tre anlæg er Bånlev Biogas nord for Aarhus, Vegger Biogas syd for Aalborg og Linkogas ved Rødding.

Indfødningsanlæggene findeler først biomassen, hvorefter den ledes ind i anlæggene. På de tre biogasanlæg består anlæggene af en form for fødekasse, der enten minder om de fuldfodervogne, der bruges i kvægbruget, eller en almindelig møgspreder. Hos Bånlev Biogas røres biomassen op i gylle og pumpes videre ind i anlægget. I Vegger har man valgt at bruge en kædeknuser til at findele biomassen, hvorefter det røres op i rågylle. Hos Linkogas snegles biomassen ind i en pumpestrøm med varm gylle, hvorefter blandingen pumpes direkte ind i rådnetanken.

Der har været under overvejelse at anvende forskellige typer biomasse, men alle tre anlæg anvender i dag dybstrøelse, hvor behandlingsomkostningerne ligger på cirka 30 kroner per ton ved god kapacitetsudnyttelse. En vigtig erfaring er, at systemerne skal være indrettet på at kunne håndtere fremmedlegemer.

Konklusionen er, at koncentrerede biomasser kan bruges til at regulere produktionen på sæsonbasis, mens regulering på døgnbasis kræver lettere omsættelige biomasser, som for eksempel roer eller majsensilage

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside