Mine værktøjer

Flexifuel – fra biomasse til olie

Overskrift Flexifuel – fra biomasse til olie
Projektets titel FLEXIFUEL - optimering af brændselsflexibilitet ved brug af højkvalitets bioolier
Kontakt Aalborg Universitet, Lasse Rosendahl,
tlf. 9940 9263, e-mail lar@et.aau.dk
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 10-094552
Tilskud kr. 3.400.000
Slut 2. kvartal 2015
Omtalt i FiB nr 53-2015
Beskrivelse

Flexifuel-projektet har optimeret kvaliteten af bioolie fra termokemisk omsætning af biomasse. Der har især været fokus på at skabe større fleksibilitet, både hvad angår råvarer og det færdige produkt.

Biomasse betragtes som konstruktioner af fem forskellige byggesten, nemlig cellulose, hemicellulose, lignin, lipider og proteiner. Forholdet mellem disse byggesten angiver biomassens natur, og forskellige typer byggesten giver altså forskellige produkter. I FlexiFuel-projektet arbejdes ud fra den hypotese, at al biomasse kan defineres ud fra sammensætningen af de fem byggesten, og at blandinger af biomasser derfor kan defineres ud fra samme princip.

Projektet, der har uddannet en postdoc og en ph.d-

kandidat, har omfattet tre arbejdspakker: biomasse, procesanalyse samt opgradering. Lignocellulose (typisk træ) er blevet omsat til olie for at studere reaktionsmekanismerne, og for at finde metoder der kan reducere dannelsen af koks, samtidig med at forholdet mellem kul og brint ikke bliver for lavt. Projektets kinesiske partner ved ansøgningen var Zheijang University, og senere i projektet blev også Tianjin University partner.

Det har vist sig, at koksproduktionen fra biomassens indhold af sukker kan reduceres ved at gennemføre reaktionen i et basisk miljø samt sikre en hurtig opvarmning til omkring 400 ºC. Lignin har derimod brug for tilstedeværelse af en aktiv radikal i form af eksempelvis glycerol for at blive til olie i stedet for koks. Prisen på glycerol forventes at falde i de kommende år, da der er tale om et biprodukt fra produktion af biodiesel.

Behandling af flere typer biomasser samtidig vil fortsat blive undersøgt, da det kan være med til at reducere omkostningerne og optimere olieproduktet til specifikke dele af transportsektoren.

I projektet er der også gennemført indledende forsøg, der viser, at olien kan raffineres til et meget lavt eller slet intet ilt-indhold. Tilsvarende kan der foretages en opdeling af oliens fraktioner efter kogepunkt, på samme måde som det sker med fossil råolie på olieraffinaderier.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside