Mine værktøjer

Catliq – fra affald til olie

Overskrift Catliq – fra affald til olie
Projektets titel Fra organisk affald til biobrændstoffer. Ny teknologi til optimering af bio-diesel.
Kontakt SCF Technologies A/S, Andreas Rudolf, e-mail anr@scf-technologies.com, tlf. 2210 2517
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje HTF
Sagsnummer HTF 044-2006-1
Tilskud kr. 10.000.000
Slut 3. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 30-2009
Beskrivelse

CatLiq processen er en ny dansk teknologi, der omdanner biomasse til brændbar olie. Der arbejdes med høje tryk og temperaturer og med katalysatorer, der får processen til at forløbe hurtigt.

I processen fungerer vand som både opløsningsmiddel og katalysator, og det er derfor muligt at omdanne en lang række forskellige former for vådt affald uden energikrævende tørring. Det kan for eksempel være spildevandsslam, gylle og husholdningsaffald.

Bioolien kan enten bruges til direkte forbrænding for at producere el og varme, eller den kan raffineres til diesel og andre petroleumsprodukter.

I de tre år, projektet har stået på, er nye katalysatorer blevet testet, og olien er blevet analyseret og afprøvet i en skibsmotor. Processen er blevet mere effektiv og stabil, blandt andet ved hjælp af bedre pumper og et mere effektivt system til at fjerne aske fra højtryksdelen.

Resultaterne fra projektet vil blive videreført i et nyt EUDP-projekt, som SCF Technologies står bag sammen med energiselskabet Vattenfall. Formålet er at designe og bygge et demonstrationsanlæg ved Nordjyllandsværket i Ålborg.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside