Mine værktøjer

Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 3

Overskrift Deltagelse i IEA Bioenergy Task 32 - fase 3
Projektets titel Forbrænding af biomasse – IEA
Kontakt FORCE Technology, Anders Evald
tlf. 7215 7750, e-mail aev@force.dk
Emne Diverse
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64009-0224
Tilskud kr. 500.000
Slut 1. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 44-2013
Beskrivelse

I den forløbne treårsperiode er der blandt andet gjort status for småskalateknologier til kraftvarmeproduktion, ligesom der har været workshops om brændefyring, torrefaction, samfyring af biomasse og kul m.v.

EUDP støtter den danske deltagelse i arbejdsgrupperne under IEA's Bioenergy Agreement. Her er arbejdet i den forløbne treårsperiode i Task 32 – Forbrænding af biomasse afsluttet. Deltagerne i Task 32 er eksperter fra forskningsmiljøer og industri fra i alt 13 lande.

I oktober 2010 blev der afholdt en velbesøgt workshop i København, hvor der blev gjort status for småskalateknologier til kraftvarmeproduktion. Selvom de forskellige teknologier ikke er direkte sammenlignelige, indeholder rapporten fra workshoppen et forsøg på at sammenligne løsninger ud fra investeringer, virkningsgrader m.v.

Der har i perioden været afholdt yderligere 5 workshops, heriblandt om aerosoler fra biomasseforbrænding, samfyring af biomasse og kul, emissioner fra brændeovne, torrefaction m.v. Væsentlige udgivelser i treårsperioden er for eksempel en rapport om torrefaction, herunder om økonomi og et studie af helbreds- og sikkerhedsmæssige problemer ved biomasse.

Arbejdet formidles via hjemmesiden www.ieabcc.nl, i faglige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom der udsendes et nyhedsbrev, der kan rekvireres via undertegnede. Arbejdet fortsætter i en ny treårsperiode.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside