Mine værktøjer

Biogaspotentialer i husdyrgødning

Overskrift Biogaspotentialer i husdyrgødning
Projektets titel Biogas potentialer i husdyrgødning og effekt af forbehandling
Kontakt Aarhus Universitet, Henrik B. Møller,
tlf. 4053 1596, e-mail HenrikB.Moller@agrsci.dk
Emne Biogas
Forskningspulje ForskEL-10294
Sagsnummer PSO
Tilskud kr. 3.014.000
Slut 2. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 45-2013
Beskrivelse

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan landmanden fodrer sine dyr, hvis han gerne vil optimere udbyttet af biogas. Det viser et projekt om biogaspotentialet i husdyrgødning, som Aarhus Universitet står bag.

Med den nuværende husdyrproduktion vil de danske husdyr kunne bidrage med cirka 22 PJ om året. Det er cirka 15 procent mindre end de vurderinger, der blev foretaget for år tilbage. Kvæg- og svineproduktionen udgør cirka 80 procent af biogaspotentialet med en lille overvægt fra kvægproduktionen.

Potentialet bygger på en effektiv biogasproduktion og et landbrug, hvor der sker en hurtig udslusning af gylle og/ eller gyllekøling. Om sommeren kan der være et tab i gaspotentialet på 1 procent for hver dag, gødningen opbevares i stalden og i fortank, inden den tilføres biogasanlægget. Ud over et lavere energiudbytte giver det anledning til udledning af drivhusgasser i form af metan, der tæller med en faktor 25 i forhold til CO2.

Det er især for malkekvæg, at der kan være store forskelle i gaspotentialet, afhængigt af det grovfoder, dyrene spiser. Majs og græs, der er høstet tidligt på året, er således bedre end græs fra sen høst. Endvidere vil tilsætning af rapsfrø, som anvendes til at reducere metanudledningen fra køer, have en positiv indflydelse på metanpotentialet.

I projektet har man endvidere testet, hvilken indflydelse forskellige forbehandlingsteknologier har på gasudbyttet. De mest omfattende forsøg omhandler ekstrudering, hvor det ultimative gasudbytte kunne øges med 9 til 28 procent, afhængigt af de forskellige gødningstyper.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside