Mine værktøjer

Energi og gødning fra slam og andre restprodukter

Overskrift Energi og gødning fra slam og andre restprodukter
Projektets titel Fleksibel og bæredygtig lav-temperatur biomasseforgasning
Kontakt DTU KT, Jesper Ahrenfeldt,
tlf. 2132 5344, e-mail jeah@kt.dtu.dk
Emne Forgasning
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64011-0337
Tilskud kr. 8.000.000
Slut 1. kvartal 2017
Omtalt i FiB nr 60-2017
Beskrivelse

Når brændselsdesign, procesdesign og slutanvendelse tænkes grundigt sammen, vil selv problematiske ressourcer kunne omdannes til gødning og grøn energi. Det er hovedkonklusionen i et nyt studie, som DTU har været tovholder for.

I projektet har forskerne undersøgt, hvordan en lang række organiske restprodukter som gyllefibre og spildevandsslam kan omdannes til brændsel og gødning i en termisk proces. Der har været fokus på Pyroneer-forgasseren, men i alt har seks forskellige termiske processer været inkluderet i undersøgelserne, der har omfattet både laboratorie-, pilot- og fuldskalaforsøg.

I projektet er effekten ved at blande forskellige brændsler blevet undersøgt, ligesom det er blevet undersøgt, hvordan aske og koksprodukter fra den termiske proces kan efterbehandles. Det har givet en øget forståelse af sammenhængen mellem forskellige typer brændsler, designet af den termiske proces og askens gødningskvalitet. Projektet har desuden afdækket barrierer i forbindelse med afsætning, opbevaring og udbringning af aske- og koksprodukter på landbrugsjord.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside