Mine værktøjer

Bioraffinaderi – produktion af brændstof og kemikalier

Overskrift Bioraffinaderi – produktion af brændstof og kemikalier
Projektets titel Det biokatalytiske raffinaderi
Kontakt DTU Kemiteknik, Rasmus Fehrmann, e-mail rf@kemi.dtu.dk, tlf. 4525 2389

Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 2104-04-0003
Tilskud kr. 10.000.000
Slut 1. kvartal 2010
Omtalt i FiB nr 32-2010
Beskrivelse

Projektet har haft til formål at afsøge mulighederne for at producere transportbrændstoffer fra biomasse ved en kombination af katalysatorer, enzymer og bakteriekulturer.

I projektet har DTU Kemiteknik primært varetaget studier af den katalytiske omdannelse af bioethanol til brint. DTU Systembiologi har bidraget med udvikling og evaluering af forskellige fermenteringssystemer, og Novozymes A/S har fokuseret på enzymatisk hydrolyse af biomassen.

Resultaterne peger på en række lovende muligheder for at omdanne biomasse til brændstoffer og kemikalier ved at kombinere anvendelsen af katalysatorer, enzymer og bakteriekulturer. Især kemikalier i form af eddikesyre, eddikesyremethylester og mælkesyre forventes at blive et vigtigt “platformmolekyle” i et fremtidigt biomasseraffinaderi, der vil kunne producere plastmaterialer og kemikalier i stor skala.  De mest lovende fund vil blive videreudviklet i industrielt regi.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside