Mine værktøjer

Biogas i Ringkøbing Skjern

Overskrift Biogas i Ringkøbing Skjern
Projektets titel Rammebetingelser for samspil mellem biogas- og naturgasnet
Kontakt HMN Naturgas I/S, Per Jensen, e-mail pej@naturgas.dk, tlf. 6225 9639
Emne Biogas
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskNG-10529
Tilskud kr. 1.408.000
Slut 1. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 36-2011
Beskrivelse

I 2020 vil Ringkøbing Skjern Kommune være selvforsynende med vedvarende energi, og det indebærer blandt andet, at der skal etableres et gasnet til distribution af biogas. Målet er en produktion på 60 millioner kubikmeter metangas om året, hvoraf halvdelen skal stamme fra landmændenes gylle.

Projektet har haft til formål at klarlægge fordele og ulemper ved et stort biogasnet i Ringkøbing Skjern Kommune, der har som mål at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Det er vurderet, at biogaspotentialet i kommunen svarer til cirka 60 millioner kubikmeter metangas om året. Halvdelen vil kunne opnås ved at udrådne 80 procent af områdets gylle, mens den anden halvdel vil kunne produceres ud fra energiafgrøder. Det vil kræve et areal svarende til fem procent kommunens landbrugsareal.

Ideen er, at der etableres 60-80 decentrale og 1-3 store centrale biogasanlæg, og at den producerede biogas distribueres til naturgasfyrede decentrale kraftværker. Med udgangspunkt i disse rammer er der blevet undersøgt en række forhold omkring etablering af et biogasnet. Det drejer sig om:sammenhængen mellem biogasproduktion og –behov biogas set i forhold til det overordnede energisystem rensning og måling af biogas konvertering af naturgasfyrede kraftvarmeværker til biogas værdien af biogas for kraftvarmeværker design af biogasnet ejer- og ansvarsforhold mulige forretningsmodeller En detaljeret beskrivelse af de enkelte emner findes i rapporten ”Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid“. Rapporten kan downloades fra www.dgc.dk – klik på DGC publikationer/rapporter/rapporter 2010/2011.

Efterfølgende er Ringkøbing-Skjern Kommune bevilget støtte fra EUDP til udvikling af en ny type gårdbiogasanlæg samt til etablering af en 35 kilometer biogasgasledning, der skal forsyne et kraftvarmeværk med biogas fra fem gårdanlæg.

Links til yderligere information

http://www.dgc.dk/publikationer/rapporter/data/11/biogas_grid.pdf

Handlinger tilknyttet webside