Mine værktøjer

Fastoxid-brændselscelle forskning og udvikling II

Overskrift Fastoxid-brændselscelle forskning og udvikling II
Projektets titel Fastoxid-brændselscelle forskning og udvikling II
Kontakt Risø DTU, Afdelingen for Brændselsceller og Faststofkemi,
Mogens Mogensen, e-mail momo@risoe.dtu.dk, tlf. 4677 5726
Emne Brændselsceller
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10065
Tilskud kr. 12.081.000
Slut 2. kvartal 2010
Omtalt i FiB nr 33-2010
Beskrivelse

Det overordnede mål for det danske program for fastoxid- brændselsceller (SOFC-program) er at gøre den danske teknologi inden for området kommercielt tilgængelig.

Nærværende projekt har haft til formål at tilvejebringe de fortsatte forsknings- og udviklingsresultater, der er nødvendige for at forbedre cellekomponenterne, så de kan anvendes i industrien.

Projektets hovedmål var en degraderingshastighed for cellerne på mindre end én procent per 1.000 timer med 0,75 A/cm2 ved 750 °C. Desuden skulle de eksisterende testfaciliteter opgraderes, så det blev muligt at indhente mere detaljeret viden fra de enkelte test. Projektmålene var beskrevet detaljeret i form af 15 milepæle, der stort set alle er nået.

Resultatet er, at otte teststande i dag er fuldt automatiseret, og der er sket gode fremskridt mod de overordnede mål. Resultatet af arbejdet i projektperioden er blevet præsenteret internationalt via mere end 25 publikationer.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside