Mine værktøjer

Effektiv fremstilling af 2G bioethanol

Overskrift Effektiv fremstilling af 2G bioethanol
Projektets titel Demonstration af en højeffektiv fermenteringsproces til 2G bioethanolproduktion
Kontakt Terranol, Birgitte Rønnov
tlf. 4525 2320, e-mail br@terranol.com
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64012-0123
Tilskud kr. 7.680.000
Slut 3. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 58-2016
Beskrivelse

Med en nyudviklet GMO-gærtype fra Terranol kan mere end 90 procent af både C5 og C6 sukkerarterne i halm omdannes til ethanol. Omdannelsen til ethanol sker inden for 48 timer ved anvendelse af en begrænset mængde gær.

Projektet har haft til formål at videreudvikle og demonstrere Terranols GMO-gær til fermentering af C5-sukre. På de første halmbaserede ethanolanlæg kunne man kun omsætte C6-sukre til ethanol, men med nye gærtyper som Terranols GMO-gær er man blevet i stand til at omsætte både C5- C6-sukre til ethanol.

Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde med DONG/

Inbicon, og i projektet er GMO-gæren blevet testet i større industriel skala på Inbicons anlæg i Kalundborg. Resultaterne herfra viser blandt andet, at Terranols gær giver et udbytte tæt på det teoretiske maksimale, og processen er både robust og hurtig. Mere end 90 procent af C5 og C6 sukkerarterne blev således omdannet til ethanol inden for 48 timer ved anvendelse af en relativ lav mængde gær. Ved Inbicons pilotanlæg i Skærbæk blev der endvidere udviklet en fermenteringsprotokol med delvis tømning og genopfyldning, demonstreret i et 300 liter stort anlæg. Her blev der opnået et ethanol-udbytte på ikke mindre end 93 procent.

Næste skridt i teknologiudviklingen og kommercialiseringen vil være anvendelse af gæren i fuldskalaanlæg.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside