Mine værktøjer

Biomasse til kemikalier og brændstof til skibe

Overskrift Biomasse til kemikalier og brændstof til skibe
Projektets titel Biomasse skal forsyne os med brændstof til verdens skibe og kemikalier
Kontakt Københavns Universitet, Claus Felby,
tlf. 3533 1695, e-mail cf@life.ku.dk
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje Innovationsfonden
Sagsnummer 5184-00002B
Tilskud kr. 56.000.000
Slut 1. kvartal 2017
Omtalt i FiB nr 60-2017
Beskrivelse

Et konsortie under ledelse af Københavns Universitet har udviklet nye teknologier til fremstilling af kemikalier og brændstof fra biomasse. Det er blandt andet lykkedes at udvikle en teknologi, som kan øge produktionen af flydende biobrændstof med 30-40 procent.

I projektet Biomass for the 21st Century har forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med en række partnere taget udgangspunkt i teknologien inden for 2. generationsbioethanol og arbejdet videre mod nye teknologier til fremstilling af brændstof og kemikalier. Gennem hele forløbet har der været fokus på både biomasse, brændstoffer og kemikalier, og forskerne har valgt at inddrage hele værdikæden fra mark til motor.

Som formentlig det største screeningsforsøg inden for biomasse nogensinde er der gennemført screening af en række hvedesorter gennem en periode på tre år. De overordnede resultater viste, at selve procesegenskaberne for halmen ikke varierede signifikant mellem sorter og år. Nogle sorter producerede mere halm end andre, ligesom halmudbyttet kunne variere fra det ene år til det andet.

I projektet er det lykkedes at udvikle nye katalysatorer, som kan producere kemikalier ud fra biomasse og som ikke bliver ødelagt af biomassens vandindhold. Det er et gennembrud for bioraffinering, og kan få stor betydning for videre industrialisering.

Det er endvidere lykkedes at udvikle nye teknologier som med moderate investeringer kan implementeres på en 2. generationsethanolfabrik og øge produktionen af flydende biobrændstof med 30-40 procent.

Links til yderligere information

http://b21st.ku.dk/publications/

Handlinger tilknyttet webside