Mine værktøjer

Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 2 og 3

Overskrift Dioxiner fra forbrændingsanlæg - fase 2 og 3
Projektets titel Undersøgelse og modellering af dioxindannelses- og nedbrydningsmekanismer i forbrændingsanlæg med henblik på en forbedring af restproduktkvaliteten – fase 2 og 3
Kontakt Rambøll A/S, Peter Heymann Andersen, e-mail peha@ramboll.dk, tlf. 4598 6000
Emne Forbrænding
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-7170
Tilskud kr. 1.400.000
Slut 2. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 29-2009
Beskrivelse

Projektet har haft til formål, at identificere de parametre i et forbrændingsanlæg for kommunalt affald, som har væsentlig indflydelse på dannelsen af dioxiner i røggassen og dermed i restprodukterne. Projektet blev udført på et laboratorie-skala fluid bed affaldsforbrændingsanlæg (5 kW) på Umeå Universitet med standardiseret affaldsbrændsel. Udtagning af prøver skete i anlæggets kedel.

Eksperimenterne viste, at de brændsels- og forbrændingsparametre, som har størst indflydelse på dioxindannelsen, er svovl- og klorindholdet i brændslet, temperaturen i efterforbrændingskammeret og ufuldstændig forbrænding. Nedenfor er de væsentligste resultater angivet:

  • En stigning i SO2/Cl-forholdet fra 0 til 0,4 resulterede i en reduktion i dioxindannelsen med 70 procent. Højere forhold førte ikke til yderligere reduktion.
  • En stigning i brændslets Cl-indhold fra 0,7 til 1,7 procent medførte en tidobling af dioxinkoncentrationen.
  • Et fald i temperaturen i efterforbrændingskammeret fra 800 til 660 °C medførte en tredobling af dioxinkoncentrationen.
  • Ufuldstændig forbrænding med en ændring i CO- og O2- indholdet fra henholdsvis <3 ppm og 11 procent til 1.600 ppm og 9 procent medførte en forøgelse af dioxinkoncentration med en faktor cirka 150.
  • Reduktion af O2-koncentrationen fra 10,9 til 2,4 procent med samtidig forøgelse af CO-koncentrationen fra <3 ppm til 1.250 ppm medførte en syvdobling af dioxinkoncentrationen.
  • Der blev ikke fundet højtemperaturdannelse (640 °C) af dioxin. –Den største dioxindannelse synes at ske i temperaturområdet 400 – 300 °C i anlæggets kedeldel. Eksperimenterne indikerer, at tilstedeværelsen af partikler (aske) og disses størrelse har indflydelse på dannelsen.
  • Resultaterne indikerer endvidere, at jo kortere opholdstiden er i det ovenfor nævnte temperaturområde, desto mindre er dioxindannelsen.
Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside