Mine værktøjer

Dansk konsortium vil levere metanoldrevne trucks

Overskrift Dansk konsortium vil levere metanoldrevne trucks
Projektets titel Brændselscelle drevet elektrisk køretøj forsynet med reformeret methanol
Kontakt GMR maskiner a/s, Niels Kirkegaard,
tlf. 7564 3611, e-mail nki@gmr.dk
Emne Brændselsceller
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64009-0017
Tilskud kr. 3.000.000
Slut 1. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 44-2013
Beskrivelse

Et nyt dansk elkøretøj, der kører på metanol- drevne brændselsceller kan blive en værdig afløser for de mange dieseldrevne trucks i parker, lufthavne, golfklubber med videre.

EcoMotion-konsortiet arbejder på at udvikle køretøjer, der kører på metanoldrevne brændselsceller. Teknologien, som er et fornuftigt og miljøeffektiv alternativ til brintdrevne køretøjer, henvender sig i første omgang til parkvæsener, lufthavne, golfklubber med videre.

Den første prototype blev produceret og sat i drift i foråret 2010. Efterfølgende har den været brugt til demonstration hovedsageligt i Region Midtjylland samt ved Aalborg Zoo.

Ud over prototypen er der produceret to knækstyrede køretøjer med 4-hjulstræk til henholdsvis Holstebro Kirkegårde og Aalborg Zoo, samt en multitruck til Københavns Kommune. Sideløbende med projektet er der desuden blevet udviklet en speciel bagagetrækker til Billund Lufthavn. De meget forskelligartede køretøjer viser, at der er et betydeligt marked for den type køretøjer i såvel Danmark som i udlandet.

Køretøjerne er generelt blevet taget godt imod af brugerne, og de har kommet med forslag til ændringer og påpeget, hvad der har fungeret rigtig godt.

Ecomotion-projektet er støttet af EUDP, Region Midtjylland og væksthus Midtjylland.

Links til yderligere information

www.ecomotion.dk

Handlinger tilknyttet webside