Mine værktøjer

Ethanol som motorbrændstof

Overskrift Ethanol som motorbrændstof
Projektets titel Ethanol som motorbrændstof
Kontakt DTU Mekanik, Jesper Schramm, e-mail js@mek.dtu.dk, tlf. 4525 4179
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33032-0015
Tilskud kr. 369.000
Slut 4. kvartal 2009
Omtalt i FiB nr 31-2010
Beskrivelse

Projektet er tæt knyttet til Danmarks samarbejde i “IEA Advanced Motor Fuels Agreement”. Resultaterne er beskrevet i 2 rapporter:

En hovedrapport [1], hvor ethanols anvendelighed i primært forbrændingsmotorer er beskrevet. Rapporten indeholder en beskrivelse af de tekniske muligheder og begrænsninger, som anvendelsen medfører. Der fokuseres specielt på tekniske spørgsmål omkring blandbarhed med andre brændstoffer som benzin og diesel, samt på brændstoføkonomi og emissioner. Rapporten konkluderer, at der er mange muligheder for at anvende ethanol til transportformål. Med hver enkelt anvendelse følger tilsvarende udfordringer. Der synes dog at være tekniske løsninger i alle tilfælde.

Foruden hovedrapporten er resultatet af de enkelte IEA medlemslandes synspunkter omkring implementeringen af ethanol i transportsektoren i de respektive lande beskrevet i en separat rapport [2].

[1] Larsen, U., Johansen, T. and Schramm, J. "Ethanol as a Fuel for Road Transportation". Report of IEA Advanced Motor Fuels Agreement, Annex XXXV, May 2009.

[2] Schramm, J. "Ethanol as a Fuel for Road Transportation - Implementation report for the IEA Advanced Motor Fuels Agreement Countries". Report of IEA Advanced Motor Fuels Agreement, Annex XXXV, December 2009.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside