Mine værktøjer

Billig energi fra sol og vand

Overskrift Billig energi fra sol og vand
Projektets titel Hydrogen fremstilling vha. sollys
Kontakt DTU Fysik, Ib Chorkendorff, e-mail Ibchork@fysik.dtu.dk, tlf. 4525 3170
Emne Brint
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 2104-07-0056
Tilskud kr. 2.258.000
Slut 3. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 38-2011
Beskrivelse

Danske og amerikanske forskere har i fællesskab udviklet et billigt alternativ til de dyre platinkatalysatorer, der i dag bruges til at fremstille brint fra sollys og vand. Resultaterne er for nylig blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Materials.

I dag bruges oftest naturgas til fremstilling af brint, men overalt forskes der i at efterligne planternes evne til at producere brændstof fra sollys. Indtil videre er udviklingen dog blevet bremset af mangel på billige katalysatorer, men nu er det lykkedes forskerne at erstatte den dyre platinkatalysator med et langt billigere materiale uden at gå på kompromis med effektiviteten.

DTU-forskerne startede med at udvikle et system, der kunne absorbere solenergi og bruge energien til at omdanne frie brintioner til brintgas. Ved hjælp af teoretiske beregninger og computersimulationer undersøgte forskerne forskellige brintproducerende enzymer i naturen, der virker som katalysatorer. Her viste det sig, at molybden er et billigt materiale, der kan sætte fart på brintproduktionen og derfor et interessant alternativ til katalysatorer af platin.

Næste skridt var at forbedre systemets evne til at absorbere sollys – et aspekt der har stor betydning for systemets effektivitet. På DTU blev der designet en “miniskov” af siliciumsøjler, der med deres store overflade absorberer mest muligt sollys. Overfladen af søjlerne blev beklædt med små molybdensulfid- partikler, og når der blev lyst på søjlerne, boblede der brintgas op med samme effektivitet som ved brug af platinkatalysatorer.

Fremstillingen af brint er imidlertid kun den ene halvdel af “sol- vand-systemet”, kaldet et kunstigt blad. Selvom målet er brint, kan “bladet” ikke fungere, hvis der ikke samtidig produceres ilt. Forskergrupper over hele verden leder derfor efter katalysatorer til fremstilling af ilt. Det er den sværeste del af opgaven, som man forsøger at løse efter samme fremgangsmåde som ved arbejdet med brintgas.

Links til yderligere information

www.cinf.dtu.dk

Handlinger tilknyttet webside