Mine værktøjer

Bæredygtig biodiesel

Overskrift Bæredygtig biodiesel
Projektets titel Bæredygtig biodiesel med enzymteknologi
Kontakt Novozymes A/S, Jesper Brask,
tlf. 4446 0000, e-mail jebk@novozymes.com
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje HTF
Sagsnummer HTF u1785
Tilskud kr. 17.000.000
Slut 4. kvartal 2012
Omtalt i FiB nr 43-2013
Beskrivelse

Flydende enzymer kan være med til gøre produktionen af biodiesel bæredygtig. Ved at anvende enzymer kan råvarer af varierende kvalitet omdannes til biodiesel i den samme proces, samtidig med at biproduktet glycerol bliver meget rent.

Udgangspunktet ved projektets start i 2008 var nogle få forsøg udført hos Novozymes samt en del akademisk litteratur. Det pegede alt sammen på, at enzymatisk produktion af biodiesel er teknisk muligt, men der var meget lidt data om produktivitet, produktkvalitet, opskalering og økonomi.

Processen, der kaldes BioFAME, går i al korthed ud på at omdanne planteolier (herunder brugt fritureolie m.m.) eller dyrefedt til biodiesel ved hjælp af et flydende enzym, Callera Trans. Processen forløber ved lav temperatur uden stærke syrer eller baser, som benyttes ved den traditionelle kemiske proces. Enzymets styrke er, at råvarer af meget varierende kvalitet kan omdannes til biodiesel i den samme proces. Samtidig opnås en meget høj renhed af biproduktet glycerol.

Projektet har bragt udviklingen af bæredygtig biodiesel et stort skridt videre. Der er udviklet enzymer (Callera), og der er etableret kontakt til en række samarbejdspartnere og potentielle kunder. Derudover er der udført livscyklusanalyser, og på processiden er der opnået detaljeret viden om de kemiske reaktioner. Endelig er der etableret et pilotanlæg på DTU, som kan bruges til yderligere forsøg.

Ud over Novozymes har Emmelev Mølle, Århus Universitet og DTU deltaget i projektet. Projektet fortsætter nu som et udviklingsprojekt hos Novozymes med fokus på at færdigudvikle og udbrede processen sammen med producenter af biodiesel.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside