Mine værktøjer

Brændselsceller til forgasningsgas

Overskrift Brændselsceller til forgasningsgas
Projektets titel Integration af SOFC Brændselscelle og totrinsprocessen
Kontakt COWI A/S, Jens Dall Bentzen, e-mail cowi@cowi.dk, tlf. 4597 2211
Emne Brændselsceller
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33030-0036
Tilskud kr. 120.000
Slut 4. kvartal 2007
Omtalt i FiB nr 23-2008
Beskrivelse

Projektet er en del af et større EU-projekt, hvor en SOFC brændselscelle er blevet afprøvet med gas som brændstof fra fem forskellige forgasningsanlæg i Europa. En nærmere beskrivelse af projektet findes på www.biocellus.de.

Den danske del af projektet har bestået i at teste brændselscellen på gas fra Viking-forgasseren på Danmarks Tekniske Universitet. Testen blev gennemført i foråret 2006, hvor brændselscellen kørte i 168 timer uden problemer, og uden at ydelsen på noget tidspunkt faldt. Testen blev i øvrigt kun stoppet, fordi de eksterne partnere, der var ansvarlige for brændselscellen, skulle hjem.

De fire andre test, der blev gennemført på andre forgasningsanlæg i Europa, nåede maksimalt op på 48 timers driftstid. Der var flere grunde til at testen på DTU var så succesfuld: VIKING- forgasseren kører meget stabilt, gassen har en fin kvalitet, og der er hverken klor eller svovlforbindelser i gassen.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside