Mine værktøjer

Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi

Overskrift Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi
Projektets titel MAB3 – Bioraffinaderi på makroalger med produktion af biobrændstof og fiskefoder
Kontakt Teknologisk Institut, Anne-Belinda Bjerre
tlf. 7220 2912, e-mail anbj@teknologisk.dk
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje Innovationsfonden
Sagsnummer ENMI 11-116872
Tilskud kr. 20.410.000
Slut 3. kvartal 2016
Omtalt i FiB nr 58-2016
Beskrivelse

Alger kan bruges til produktion af både brændstof og en lang række højværdiprodukter, men der er også udfordringer, viser et stort projekt støttet af Innovationsfonden. Den kemiske sammensætning af algerne varierer meget, og der er behov for at udvikle nye højværdiprodukter for at forbedre økonomien.

Biomasse er en begrænset ressource, og i takt med at de fossile brændsler udfases, og verdens befolkning bare vokser, stiger presset på jordens landbrugs- og skovarealer. Over 70 procent af jordens overflade er imidlertid dækket af hav, og her kan der dyrkes enorme mængder biomasse, hvis vi forstår at gøre det rigtigt. Alger kræver kun tilførsel af sollys, vand, CO2 og de næringssalte, der forekommer naturligt i saltvand fra havet, og de er i stand til at reproducere sig selv inden for få dage til en måned.

Forskere har i årevis arbejdet med, hvordan alger mest effektivt kan bruges til fremstilling af blandt andet energi og fødevarer, og inden for de senere år er forskningen for alvor begyndt at tage fart. Tidligere blev der fokuseret meget på energiproduktion, men i dag er fokus rettet mod at bruge alger til fremstilling af forskellige højværdiprodukter. Energien er ikke blevet glemt, men det er primært restprodukterne, der skal bruges til det formål.

Et af de store danske forskningsprojekter om alger, der for nylig er blevet afsluttet, er MAB3, som Innovationsfonden har støttet med godt 20 millioner kroner. Teknologisk Institut har stået for ledelsen af projektet, og arbejdet er udført i samarbejde med en række virksomheder og førende forskere fra både Danmark, Irland, Tyskland og Italien.

I MAB3 har forskerne haft fokus på to brune algearter, nemlig fingertang og sukkertang. Der er blevet arbejdet med både dyrkning og høst, ligesom forskerne har demonstreret, hvordan algerne kan bruges som råvarer i et moderne bioraffinaderi. Her bliver biomassen forbehandlet og skilt ad ved hjælp af enzymer, så man får mulighed for at producere både højværdiprodukter og brændstof. I princippet kan der fremstilles et utal af produkter ud fra alger, men i MAB3 har man fokuseret på at bruge indholdet af protein og fedtsyrer til fiskefoder, mens restprodukterne med fordel vil kunne indgå i en produktion af biogas eller bioethanol.

Gennem MAB3-projektet har forskerne erfaret, at den kemiske sammensætning af algerne kan variere meget. Det afhænger blandt andet af den konkrete lokalitet, og hvornår algerne er høstet, og det kan blive en udfordring, når der skal etableres anlæg i industriel skala.

En anden udfordring er økonomien. Her er der behov for at optimere dyrkning- og høstmetoderne, ligesom det er vigtigt at fokusere på, hvordan algerne bedst kan bruges til forskellige højværdiprodukter.

Arbejdet fortsætter i de kommende år i et nyt projekt, MAB4, som Innovationsfonden støtter med 12 millioner kroner. I projektet vil der være særlig fokus på, hvordan algernes indhold af bioaktive stoffer varierer med årstiderne, og hvordan man bedst kan bevare de bioaktive stoffer i forbindelse med høst og lagring. Endvidere skal projektet udvikle og optimere bæredygtige, enzymatiske ekstraktionsmetoder til produktion af højværdiprodukter. Endelig skal der foretages en livscyklusvurdering (LCA) af algedyrkning, og det skal undersøges, hvordan algerne kan være med til at fjerne næringsstoffer fra havet.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside