Mine værktøjer

EUBIONET III: International handel med biomasse

Overskrift EUBIONET III: International handel med biomasse
Projektets titel EUBIONET III: Løsninger rettet mod begrænsninger for biomassemarkedet og mod tilgængeligheden af biomasseråvarer
Kontakt Teknologisk Institut, Jørgen Hinge, e-mail jorgen.hinge@teknologisk.dk, tlf. 7220 1324
Emne Biomasse/biobrændsler
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 63011-0114
Tilskud kr. 797.000
Slut 2. kvartal 2011
Omtalt i FiB nr 37-2011
Beskrivelse

Det overordnede formål med EUBIONET III har været at fremme grundlaget for international handel med biomasse. Det er gjort ved at identificere problemstillinger og barrierer samt udpege løsninger til, hvordan de kan overvindes.

Projektet er en fortsættelse af EUBIONET II, der blev afviklet fra januar 2005 til december 2007. Projektet er gennemført i regi af Intelligent Energy Europe med tilskud fra EUDP til de danske aktiviteter samt egenfinansiering fra projektets partnere.

De væsentligste resultater kan sammenfattes således:

  • Der er i projektet beregnet et årligt biomassepotentiale i EU svarende til 157 millioner tons olieækvivalenter. Heraf udnyttes i dag cirka 48 procent.
  • Det er undersøgt, hvilke barrierer der er de vigtigste hindringer for øget handel med biomasse.
  • Der er gennemført en undersøgelse over nationale og internationale ordninger for bæredygtighedskriterier inden for biomasse. Her blev der registreret i alt 44 ordninger, hvilket illustrerer, at der er et betydeligt behov for at samordne tiltagene for at fremme den internationale handel.
  • Der er registreret ikke mindre end 54 ”nye” agroindustrielle restprodukter, som potentielt kan bidrage med 7,2 millioner tons olieækvivalenter om året. De største potentialer er olivenaffald og kornafrens.
  • Der er gennemført 32 case-studies, hvor biomasse erstatter fossile brændsler til opvarmning i mindre anlæg.
  • Der er foretaget en undersøgelse af konkurrenceforholdet mellem skovindustrien og bioenergisektoren.
Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside