Mine værktøjer

Brint i naturgasnettet

Overskrift Brint i naturgasnettet
Projektets titel Naturgasnettets anvendelighed til en ren brintdistribution, fase 2
Kontakt Dansk Gasteknisk Center, Henrik Iskov, e-mail his@dgc.dk,
tlf. 2016 9600
Emne Brint
Forskningspulje EFP
Sagsnummer ENS 33031-0053
Tilskud kr. 1.159.000
Slut 3. kvartal 2010
Omtalt i FiB nr 34-2010
Beskrivelse

Projektet er gennemført over fire år i et samarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center, Borealis, HMN Naturgas og Force Technology. EFP og Svensk Gasteknisk Center har støtte projektet, og derudover har HMN Naturgas I/S, Borealis AB og  Force Technology bidraget til finansieringen.

Projektet har omfattet en række tests af såvel stålrør som rør fremstillet af polymer. Sidstnævnte anvendes i distributionsnettet, mens stålrør bruges i det danske transmissionsnet. Rørene har været eksponeret for brint i en fireårig periode og er gentagne gange blevet gennemanalyseret for at afklare, om materialerne kan holde til en konstant påvirkning af brint.

Testen af plastrørene foregik ved, at der én gang om året blev skåret en stump af samtlige testrør, hvorefter materialerne blev grundigt undersøgt. Analyseresultaterne viser overvejende, at de testede plastrørstyper PE 80 og PE 100 er egnede til brinttransport. Udviklingen over testperioden af visse materialeegenskaber medfører dog behov for supplerende tests, før egnetheden til brinttransport endeligt kan fastslås.

Litteraturundersøgelser har vist, at der med stor sandsynlighed ikke vil være materialeproblemer ved statisk belastning med brint i de stålrør, som anvendes i det danske gastransmissionsnet. Derimod anses dynamisk belastning, det vil sige trykvariationer, for at være problematisk. Testen af stålrørene gik derfor ud på at afklare, om brint kan give anledning til udmattelsesrevner. I den forbindelse blev der udført dynamiske fuldskalaforsøg af tilfældigt udvalgte rørstykker, der var blevet skåret ud af det danske naturgasnet.

Rørstykkerne havde rundsømme, der var blevet svejset ved nedlægningen af rørledningerne i de tidlige firsere. Disse rørstykker blev udsat for trykvariationer svarende til 80 års drift. De efterfølgende analyser af svejsningerne viste ingen tegn på revner.

Læs hele rapporten “Field test of hydrogen in the natural gas grid” på  under publikationer/rapporter 2010.

Links til yderligere information

Field test of hydrogen in the natural gas grid

Handlinger tilknyttet webside