Mine værktøjer

Alkohol i diesel reducerer udslippet af partikler

Overskrift Alkohol i diesel reducerer udslippet af partikler
Projektets titel Internationalt samarbejde om blandet motorbrændstof og emulsioner – IEA
Kontakt Teknologisk Institut, Troels Dyhr Pedersen,
tlf. 7220 1372, e-mail tdp@teknologisk.dk
Emne Biobrændstoffer
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64011-0341
Tilskud kr. 330.000
Slut 4. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 51-2015
Beskrivelse

Forsøg på Teknologisk Institut viser, at udslippet af partikler fra især ældre dieselmotorer kan reduceres markant ved at tilsætte alkohol og additiver til dieselolien.

Nye skærpede krav har ført til en markant reduktion i udslippet af partikler fra dieselmotorer, men der er fortsat mange – især ældre – dieselmotorer, der ligger uden for lovgivningens rammer, og som derfor udleder store mængder partikler. Her kan nye blandingsbrændstoffer være et af midlerne til at reducere partikeludledningen med minimale merudgifter.

Motorafdelingen ved Teknologisk Institut har i mange år været med i projekter, som omhandlede alternative brændstoffer. Et af de seneste projekter har omhandlet blandinger af metanol, ethanol og butanol i diesel, og her viser resultaterne, at udledningen af partikler kan reduceres ganske markant, da iltindholdet i alkohol hjælper til en renere forbrænding og dermed færre partikler.

Der er dog stadig væsentlige udfordringer ved at blande alkohol og diesel, blandt andet fordi alkoholerne udskilles ved lave temperaturer. Der er derfor behov for additiver, som kan holde alkoholerne og diesel i én fase. Derudover skal der også bruges additiver, som kan opretholde brændstoffets cetantal, således at det tænder og brænder som normal diesel.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside