Mine værktøjer

Billigere anlæg til produktion og køling af brint

Overskrift Billigere anlæg til produktion og køling af brint
Projektets titel Kostreduktion af alkalisk elektrolyse og brint tankstationer
Kontakt Nel Hydrogen, Mikael Sloth,
tlf. 9627 5602, e-mail mslot@nelhydrogen.com
Emne Brint
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64013-0585
Tilskud kr. 3.990.000
Slut 1. kvartal 2017
Omtalt i FiB nr 60-2017
Beskrivelse

Ny teknologi har mere end halveret investeringsomkostningerne til de elektrolyseanlæg, der produceret brint. Samtidig er brinttankstationerne blevet tilsvarende bedre, idet det blandt andet er lykkedes at reducere omkostningerne til stationernes køleanlæg med 50 procent.

Teknologien til produktion og håndtering af brint er endnu en gang blevet forbedret i et EUDP-projekt, som Nel Hydrogen har været tovholder for.

I et samarbejde mellem GreenHydrogen.dk og DTU- Mekanik er væsentlige dele af alkaliske elektrolyseanlæg blevet forbedret, både hvad angår funktionalitet og ikke mindst pris. Helt konkret er det således lykkedes at reducere investeringsomkostningerne per kubikmeter brint i timen fra 9.300 euro til 4.000 euro.

Tilsvarende har Nel Hydrogen i samarbejde med Gramstrup Køling opnået betydelige forbedringer med de anlæg, der holder brinten afkølet, når brintbiler tankes. Den daglige kapacitet for køleanlægget er blevet fordoblet, samtidig med at anlæggets volumen er reduceret med hele 90 procent. Det har gjort det muligt at halvere investeringsomkostningerne, og dertil kommer, at køleanlæggene er blevet 16 procent mere energieffektive. Teknologien bliver nu brugt i de anlæg, som Nel Hydrogen markedsfører, hvor brintbiler kan tankes til en rækkevidde på omkring 500 kilometer på 3-5 minutter.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside