Mine værktøjer

Brændselsceller kan stabilisere elnettet

Overskrift Brændselsceller kan stabilisere elnettet
Projektets titel Smart Grid og brændselscelle mikrokraftvarme på Bornholm
Kontakt Dantherm Power A/S, Per Balslev,
tlf. 4013 1898, e-mail peb@dantherm.com
Emne Brændselsceller
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10644
Tilskud kr. 800.000
Slut 3. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 46-2013
Beskrivelse

Større enheder med brændselsceller, elektrolyseanlæg og brintlagre kan være med til at stabilisere elnettet. Systemerne er klar til markedet og kan kobles til elnettet uden problemer.

Projektet har analyseret behovet og mulighederne for at bruge kraftvarmesystemer baseret på brændselsceller i tilknytning til EcoGrid EU, hvor 2.000 bornholmske forbrugere tester nye muligheder for at styre deres elforbrug. Det er der brug for i fremtiden i takt med, at en stigende andel af elproduktionen bliver baseret på sol og vind.

I EcoGrid EU forsøger man at styre forbruget via elprisen, der falder, når der er rigeligt med el. Deltagerne i EcoGrid EU får løbende informationer om prisen, og det gør det muligt at flytte elforbruget til de tidspunkter, hvor det er hensigtsmæssigt.

I nærværende projekt har Center for El og Energi på DTU Elektro foretaget en række simulationer af det bornholmske elnet. Her kan man se, hvor behovet for stabilisering af elnettet er størst, og hvordan brændselscellerne med tilhørende elektrolyseanlæg og brintlagre kan være med til at stabilisere elnettet. Anlæggene kan i dag leveres af Dantherm Power, og de kan ganske uproblematisk kobles til elnettet.

Med hensyn til mindre kraftvarmeenheder med brændselsceller på omkring 1 kW el har projektet vist, at de teknologisk set endnu ikke er helt klar til at kunne stabilisere elnettet. Der skal blandt andet arbejdes videre med brug af alternative brændstoffer som biogas, og det er nødvendigt at tilføre ekstra elektrisk kapacitet til anlæggene og indarbejde nye operationsstrategier.

Dantherm Power og DTU Elektro arbejder videre med disse udfordringer efter projektets afslutning og forventer at kunne introducere små kraftvarmeenheder i Smart Grid sammenhæng inden for ganske få år.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside