Mine værktøjer

Effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg

Overskrift Effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg
Projektets titel Power-2-Electrolysers
Kontakt Aalborg Universitet, Frede Blaabjerg,
tlf. 2129 2454, e-mail fbl@et.aau.dk
Emne Brint
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS 64013-0128
Tilskud kr. 9.300.000
Slut 1. kvartal 2017
Omtalt i FiB nr 60-2017
Beskrivelse

Aalborg Universitet og en række samarbejdspartnere har udviklet nye effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg. Målet er, at det kan være med til at gøre produktionen af brint økonomisk bæredygtig.

For at skabe balance i fremtidens energisystem er det helt afgørende, at der kan konverteres mellem forskellige energiformer, så eksempelvis vindmøllestrøm kan konverteres til flydende og gasformige brændstoffer, der kan lagres over kortere eller længere tid. Fremstilling af brint via elektrolyse er et væsentligt element i energikonvertering, og det er et område, hvor der fortsat er behov for at gøre systemerne økonomisk bæredygtige.

I nærværende projekt har universiteterne i Aalborg og Aarhus i samarbejde med GreenHydrogen, Haldor Topsøe og LeanEco udviklet højeffektive strømforsyninger til elektrolysesystemer for på den måde at øge virkningsgraden for det samlede system.

Som et resultat af projektet er der udviklet to prototyper på hver 250 kW. I det ene anlæg er der anvendt en forholdsvis enkel teknologi, mens der i det andet anlæg er brugt en mere avanceret teknologi. Den enkle prototype blev leveret til GreenHydrogen i starten af 2015, hvor den sidenhen er blevet brugt til test af elektrolyseanlæg. Den avancerede prototype blev leveret til GreenHydrogen i slutningen af 2016, hvor den er blevet testet med henblik på at blive integreret i fremtidige elektrolysesystemer.

I projektet har LeanEco udviklet en 30 kW strømforsyning, som vil blive brugt af HaldorTopsoe. Aarhus Universitet Herning har udviklet et varmegenvindingssystem, som forventes at blive brugt sammen med den avancerede prototype hos GreenHydrogen for på den måde at forbedre effektiviteten af det samlede system. Derudover har universitetet gennemført en række undersøgelser for at kortlægge tekniske begrænsninger og forretningsmodeller for elektrolysesystemet.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside