Mine værktøjer

Enkelt gårdbiogasanlæg til dybstrøelse og restprodukter

Overskrift Enkelt gårdbiogasanlæg til dybstrøelse og restprodukter
Projektets titel Automatiseret decentralt biogasanlæg med varmepumper
Kontakt ComBigaS ApS, Klaus Høgh,
tlf. 2940 6012, e-mail kh@combigas.dk
Emne Biogas
Forskningspulje EUDP
Sagsnummer ENS-64011-0011
Tilskud kr. 6.305.000
Slut 2. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 45-2013
Beskrivelse

Med et nyudviklet gårdbiogasanlæg kan landmanden godt holde fri i weekender og på helligdage. En stor del af driften er automatiseret og som noget nyt kan anlægget håndtere dybstrøelse og andre restprodukter.

Projektet har haft til formål at udvikle et gårdbiogasanlæg designet til afsætning af biogassen til eksterne forbrugere. Anlægget skal efter planen være ét ud af flere anlæg, der via en fælles gasledning leverer biogas til fjernvarmeanlæg, opgraderingsanlæg eller andet energianlæg med et stort gasforbrug. Ved udformning af anlægget har der været fokus på at:

  • opnå et lavt energiforbrug ved at reducere varmetabet mest muligt og ved at bruge varmepumper, der henter varmen fra den afgassede biomasse
  • sikre en konstant indfødning af en ensartet biomasse
  • reducere behovet for pasning ved at anvende et enkelt layout og et nyudviklet styringssystem.

Anlægget blev idriftsat i september 2012 og har været i fuld drift siden årsskiftet. Driftserfaringerne er positive, og omkostningerne til procesvarme ligger på et meget tilfredsstillende niveau – det kan ikke gøres billigere.

Tilførslen af biomasse via en tank med forblandet biomasse fungerer godt, da tanken kan håndtere biomasse med et højt tørstofindhold, som tilføres i form af dybstrøelse.

Med det nye styringssystem (scada) er langt de fleste processer automatiserede, så anlægget kan køre i ubemandet drift i weekender og på helligdage.

Links til yderligere information

 

 

Handlinger tilknyttet webside