Mine værktøjer

Biogas fra energiafgrøder

Overskrift Biogas fra energiafgrøder
Projektets titel Biogasfremstilling fra energiafgrøder
Kontakt Risø DTU, Afdelingen for Biosystemer, Jens Ejbye Schmidt,
e-mail jeej@risoe.dtu.dk, tlf. 4677 4195
Emne Biogas
Forskningspulje DSF
Sagsnummer ENMI 2104-04-0002
Tilskud kr. 2.000.000
Slut 4. kvartal 2010
Omtalt i FiB nr 35-2011
Beskrivelse

Mange biogasanlæg er i de senere år blevet alt for afhængige af let omsætteligt affald, så der er behov for at finde alternativer til det attraktive industriaffald – især hvis der skal være økonomi i de mange nye biogasanlæg, som regeringen har lagt op til i Grøn Vækst.

I nærværende projekt er biogaspotentialet for pil, elefantgræs, hvedhalm og majsstængler blevet undersøgt. Laboratorietest viser, at pil har det laveste potentiale på 150 ml metan/gram organisk tørstof efterfulgt af hvedehalm, elefantgræs og majsstængler med henholdsvis 260-, 268- og 399 ml metan/gram organisk tørstof.

Forsøg med forbehandling af biomassen ved hjælp af vådoxidation viste, at det kunne være med til at frigøre en større del af sukkerindholdet. Det fik imidlertid metanpotentialet til at falde med undtagelse af pil, hvor potentialet blev øget med 80 procent. Energimæssigt set vil det gøre det rentabelt at bruge vådoxidation til pil.

Der blev endvidere udført forsøg med ensilering af biomassen i perioder på mellem én og fem måneder. Her viste resultaterne, at vægten af pil og elefantgræs blev reduceret med henholdsvis to og tre procent over en periode på fem måneder. Metanpotentialet for elefantgræs var stort set uændret, mens potentialet for pil blev forbedret med 20 procent.

Samudrådning af svinegylle og forskellige afgrøder viser, at forholdet mellem kulstof og kvælstof kan have stor betydning for gasproduktionen. Et kontinuert forsøg viste således, at et højere kvælstofindhold i gyllen kan øge metanudbyttet og reaktorens produktivitet markant.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside