Mine værktøjer

Bedre brændselsceller til mikrokraftvarme

Overskrift Bedre brændselsceller til mikrokraftvarme
Projektets titel Dansk deltagelse i en forenet europæisk indsats vedr. accelerede levetidseksperimenter til forøglese af PEM brændselscelle holdbarheden
Kontakt IRD Fuel Cells, Laila Grahl-Madsen,
tlf. 6363 3000, e-mail lgm@ird.dk
Emne Brændselsceller
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10444
Tilskud kr. 488.000
Slut 2. kvartal 2013
Omtalt i FiB nr 45-2013
Beskrivelse

Resultaterne fra det europæiske brændselscelleprojekt KeePEMAlive har betydet en markant forbedring af de mikrokraftvarmeanlæg, danske IRD Fuel Cells producerer.

IRD Fuel Cells har med støtte fra ForskEL-programmet deltaget i det europæiske projekt KeePEMAlive, der har til formål at forbedre levetiden for LT-PEM brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg. Målet er at opnå levetider på omkring 40.000 timer. Ud over IRD Fuel Cells deltager fra Danmark energiselskabet SEAS NVE. Projektet koordineres af Sintef i Norge, der er Skandinaviens største uafhængige forskningsorganisation.

De danske bidrag til projektet er baseret på erfaringerne fra demonstrationsprojektet for mikrokraftvarme i Vestenskov på Lolland, hvor nu 18 ejendomme med brændselsbaserede kraftvarmeanlæg forsynes med brint fra et centralt elektrolyseanlæg. På basis af erfaringerne fra disse anlæg er der udviklet accelererede testprotokoller, der kan bruges til at fastlægge de dominerende nedbrydningsmekanismer.

Projektresultaterne har inspireret IRD Fuel Cells til at udskifte flere komponenter og optimere driftsstrategien af deres mikrokraftvarmeenheder med det resultat, at der er sket en markant forøgelse af levetiden.

 

Links til yderligere information

 

 

Handlinger tilknyttet webside