Mine værktøjer

15 ud af 16 biogasanlæg oplever problemer med skum

Overskrift 15 ud af 16 biogasanlæg oplever problemer med skum
Projektets titel Solutions for foaming problems
in biogas plants
Kontakt DTU Miljø, Irini Angelidaki,
tlf. 4525 1429, e-mail iria@env.dtu.dk
Emne Biogas
Forskningspulje PSO
Sagsnummer ForskEL-10255
Tilskud kr. 2.486.000
Slut 3. kvartal 2014
Omtalt i FiB nr 50-2014
Beskrivelse

Mange biogasanlæg oplever produktionstab flere gange om året på grund af problemer med skumdannelse, der kan stå på i op til flere uger. I den periode kan gasproduktionen blive reduceret med 20-50 procent, og i ekstreme tilfælde kan processen gå helt i stå.

De fleste biogasanlæg har oplevet, at der dannes skum i reaktoren eller i fortanke. Konsekvensen er, at gasproduktionen falder, dels fordi det aktive volumen reduceres, dels fordi en del af biomassen bliver ført ud af anlægget sammen med skummet. Endelig kan skum forårsage driftsproblemer i form af blokerede gasmålere og ødelagte pumper, ligesom der kan opstå miljøproblemer med overfyldte lagertanke og udslip af metangas.

For at vurdere problemets omfang har DTU Miljø gennemført et projekt, hvor man har klarlagt årsagerne til skumning og opstillet forslag til, hvordan problemet kan håndteres. Som en del af projektet har man spurgt driftsledere for 16 biogasanlæg om deres erfaringer.

Resultaterne fra spørgeskemaerne viste, at 15 ud af 16 biogasanlæg havde oplevet problemer med skum (se figur 1). Problemerne opstår typisk op til tre gange om året og varer normalt fra én enkelt dag til tre uger. Produktionstabet i den periode anslås til 20-50 procent, men kan i nogle tilfælde komme op på 90 procent og i ekstreme tilfælde føre til, at den biologiske proces går helt i stå.

De fleste driftsledere vurderer, at skumningsproblemerne hænger sammen med organisk overbelastning, mens cirka en fjerdedel mener, at problemerne skyldes høj koncentration af protein/ammoniak i biomassen (se figur 2).

Den mest almindelige løsning til at reducere mængden af skum går ud på at mindske den organiske belastning. Andre løsninger omfatter justering af omrøringshastigheden, forøgelse af gennemstrømningen i reaktoren og i mere sjældne tilfælde tilsætning af forskellige midler til skumdæmpning, sænkning af temperaturen eller fortynding af reaktorindholdet.

DTU Miljø har i projektet testet en række skumdæmpende midler, som er kommercielt tilgængelige. Her viste det sig blandt andet, at naturlige olier som rapsolie og solsikkeolie sammen med fedtsyrer kan være et effektivt middel til at undertrykke skum, uden at det har nogen negativ indflydelse på processen.

En afsluttende rapport fra projektet vil være tilgængelig i starten af det nye år.

Links til yderligere information
Handlinger tilknyttet webside